Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 13 december

Onsdagen den 13 december sammanträder kommunfullmäktige på Bohusläns museum klockan 17.30. Välkommen att följa sammanträdet via vår webbsändning eller på plats.

Här hittar du ett urval av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2023 av kommunfullmäktiges uppdrag
  • Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2023 av kommunfullmäktiges uppdrag
  • Revidering av plan och bygglovstaxa 2024
  • Förslag på nytt vägnamn och kvartersnamn, Sidvindsvägen, Flatholmen, Malöflaket och Härmanö
  • Plan 2024-2026 med budget 2024, kommunfullmäktige
  • Avtal om primär gymnasiesamverkan 2025/2026 – 2029/2030 samt uppsägning av samverkansavtal för gymnasieutbildning, fritt sök, inom Fyrbodal

Läs hela kallelsen

Du kan ta del av kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

Kommunfullmäktiges kallelse 2023-12-13.pdf

KOMMUNFULLMÄKTIGES KALLELSE OCH PROTOKOLL

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via vår webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand:

WEBBSÄNDNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGE