Rimnersbadet nästan färdigbyggt

Rimnersbadet är nu till stora delar färdigbyggt. Efter årsskiftet kommer bassängerna börja fyllas med vatten och en två månader lång testperiod av alla system inleds. Uddevallas nya simarena innehåller en unik multifunktionell 50-metersbassäng med inkluderad hoppbassäng, som håller SM-standard för 25 meter.

En glad man i varselkläder och hjälm står framför hopptornet i 50 metersbassängen

Projektledare Anders Emilsson står framför hopptornet i 50-metersbassängen på Rimnersbadet.

Rimnersbadets 50-metersbassäng har en fast läktare med 500 platser. Antalet platser kan utökas med 400 platser på andra sidan bassängen samt 200 platser på det höj- och sänkbara golvet i mitten av bassängen. Då ryms sammanlagt 1100 åskådare, vilket krävs för SM-standard i 25 meter.

Multifunktionell 50-metersbassäng

50-metersbassängen kan delas in i en djupdel med hopptorn, en del med ett höj- och sänkbart golv, samt en del som är 25 meter lång. Hela bassängen har tio banor och det höj- och sänkbara golvet kan höjas eller sänkas helt eller delvis på de tio banorna.

- Rimnersbadet är så vitt vi vet en unik anläggning i Sverige. Det beror på att 50-metersbassängen är så flexibel och kan delas in i olika delar. Nu börjar vi bli klara med byggnationen av Rimnersbadet och det blir en väldigt fin och multifunktionell arena, säger Anders Emilsson, projektledare samhällsbyggnad.

Den 2 april sker slutbesiktning av byggnaden, som därefter kommer att överlämnas till kultur och fritid. Därefter återstår bland annat möblering av alla utrymmen. Exakt när Rimnersbadet kommer att öppna för allmänheten är inte bestämt ännu. Bygget av Rimnersbadet följer både tidplan och budget.

Detta pågår just nu i Rimnersbadet

  • 50-metersbassängen är i princip klar. Nu kaklas golvet runt bassängen.
  • Undervisningsbassängen med höj- och sänkbart golv är klar. Nu pågår finjustering av rännan runt bassängen.
  • Barnbassängen är klar, nu återstår endast smådetaljer.
  • Reception och café är i princip klara. Nu installeras inredning i receptionsdelen, cafédelen är klar att driftsättas. Betonggolvet vid reception och café poleras.
  • Omklädningsrummen i stort sett klara. Nu monteras klädskåp och skåpsluckor.
  • Personalutrymmen i stort sett klara.

Läs mer om Rimnersbadet

En översiktsbild av 50-metersbassängen med hoppdel, höj- och sänkbart golv och 25-metersdel

50-metersbassängen kan delas in i olika sektioner och kan användas på flera sätt. Närmast syns 25-metersdelen, i mitten syns det höj- och sänkbara golvet, som är i upphöjt läge och längst bort syns djupdelen..