Snabbare sårläkning med digital arbetsmetod

En vårdapp med rekommendationer från sårsjuksköterskor har minskat läkningstiderna och utvecklat sårvården i hemsjukvården. Enhetschef och sjuksköterska Sara Clarholm svarar på tre frågor om den digitala arbetsmetoden.

Äldre dam som ler.

Snabbare sårläkning är den största vinsten med vårdappen.

Sara Clarholm är enhetschef på hälso- och sjukvårdsavdelningen i Uddevalla kommun och har tidigare arbetat som sjuksköterska. Hon har lång erfarenhet av sårvård och vet hur svårläkta sår kan påverka patienternas livskvalitet.

Här svarar Sara på tre frågor om hur hemsjukvården arbetar med en sårapp för att minska sårläkningstiderna.

Hur arbetar ni med sårappen inom hemsjukvården?

Första gången sårappen används börjar sjuksköterskan med att fotografera såret och skriva en anamnes. Anamnesen beskriver hur såret har uppkommit och vad som är viktigt att känna till. Därefter ställer sjuksköterskan en diagnos och lägger in allt underlag i appen. Underlaget bedöms sedan av en sårsjuksköterska som via appen ger hemsjukvården rekommendationer om hur såret ska behandlas.

Vilka skillnader ser ni?

Den största och viktigaste skillnaden är att såren läker snabbare och att vi hela tiden ökar vår kunskap om sårvård. Det är också lättare för både vårdpersonal och patienter att följa läkningsprocessen med hjälp av bilderna. För patienter med svårläkta sår kan det vara uppmuntrande att se tidigare bilder när man upplever att läkningen tar för lång tid.

Förutom snabbare sårläkning så har också omläggningsfrekvensen minskat med 47 procent det senaste året. Det visar att det individuellt anpassade sårbehandlingsprogrammet fungerar och att vi använder rätt typ av förband.

Vad tycker du är bäst med sårappen?

Vi började med appen som ett projekt 2017 för att se hur arbetsmetoden fungerade. Under det första året såg vi att sårvården förbättrades samtidigt som kostnaderna för material, transporter och personal minskade med 53 procent. Vi insåg att arbetssättet hade potential och i dag är sårappen en arbetsmetod som används inom hela hemsjukvården.

Det bästa med sårappen är att vi får statistik som visar att vårdkvaliteten ökar, samtidigt som vi sparar på miljön genom minskade transporter och minskat avfall. Det är fantastiskt roligt att vi kan lära av varandra och utveckla verksamheten med hjälp av digital teknik.

Mer information om välfärdsteknik

Uddevalla kommun deltar i ett nationellt projekt om välfärdsteknik som arrangeras av Sveriges kommuner och regioner (SKR) med Kompetenscenter för välfärdsteknik som nav. Välfärdsteknik handlar om hur man med hjälp av digital teknik kan utveckla nya arbetsmetoder och lösningar inom välfärden.

Uddevalla är utsedd till modellkommun vilket innebär att vi är en av tio kommuner i Sverige som ska sprida kunskap om välfärdsteknikens möjligheter. Du hittar mer information på webbsidan Uddevalla digitaliserar för smartare äldreomsorg.

Foto på Sara Clarholm.

Sara Clarholm har en bakgrund som sjuksköterska.