Nu byggs Forshälla-Strands förskola i Råssbyn

Nu blir det fler nya förskolor! I Råssbyn pågår bygget av Forshälla-Strands förskola som kommer att ha plats för upp till 160 barn. Förskolan kommer att ha stora härliga ytor utomhus och ska vara klar vid årsskiftet 2024/25.

En kvinna och två män i varselkläder och hjälmar står framför en betongbyggnad med en stor byggkran

Birgitta Andersson, projektledare samhällsbyggnad, Tobias Lagerwall, projektchef Hemsö och Simon Hagman, projektchef K21 framför bygget av Forshälla-Strands förskola i Råssbyn.

- Äntligen är vi i gång med byggnation av vår nya förskola vid Råssbyn. Behoven av fler förskoleplatser är stora i detta upptagningsområde så det känns väldigt bra att vi är på väg att lösa det nu, säger Roger Ekeroos, ordförande i barn och utbildningsnämnden.

Forshälla-Strands förskola byggs i två plan med sammanlagt åtta hemvister och kommer att ha fyra entréer i markplan till de olika hemvisterna. Förskolan utvecklas av fastighetsbolaget Hemsö, som kommer att äga byggnaden som ska hyras ut till kommunen enligt ett samverkansavtal. Entreprenör för bygget är K21.

- Forshälla-Strands förskola kommer i mycket att likna Ljungs-Hälle nya förskola i Ljungskile. Vi tar stor hänsyn till bygg- och inredningsmaterial för att få en byggnad som både är hälso- och miljövänlig samt klimat- och energismart. Det är viktigt för Hemsö att använda material som är bra för både barns och vuxnas hälsa, därför är vår ambition är att certifiera förskolan enligt Svanen, säger Tobias Lagerwall, projektchef Hemsö.

Bergvärme, solceller och kuperad utemiljö

En man i varselkläder och hjälm tittar på ett av de fönster som installerats i byggnaden.

Fönsterglas installeras just nu i markplan.

Förskolan kommer att värmas med bergvärme och ha solceller på taket. Byggnaden kommer att ha en olivgrön nyans, och de stora ytorna utomhus kommer att göras kuperade och indelade i olika delar. Där ska även buskar och träd planteras, och det kommer att finnas trappor, gångar, vindskydd och en liten scen.

Inne i förskolan kommer det att finnas både grupprum, skötrum, vattenlek, samlingsrum/hemvist, tillagningskök, ateljéer och gemensamt torg/matsal där barnen kan äta.

- Vi har hittat ett bra samarbete med Hemsö och vi har även med kommunens förskolepersonal i byggprocessen så att vi får input från de som ska använda byggnaden när den är klar. Vi tror detta blir en väldigt fin förskola, säger Birgitta Andersson, projektledare samhällsbyggnad.

Tidplanen följs

Bygget av Forshälla-Strands förskola följer tidplanen. I juni inleddes mark- och pålningsarbeten, därefter har bottenplatta och väggar till bottenvåningen kommit på plats, samt bjäklaget till plan två. Just nu monteras fönster i bottenvåningen och byggentreprenören har börjat gjuta betongväggar till andra våningen.

- Vi ligger bra till i tidplanen och tror att vi har tätt hus till vecka 10 nästa år. Just nu fortgår arbetena med de stombärande delarna i huset och fasadarbeten parallellt med grovplanering av utemiljön, säger Simon Hagman, projektchef K21.

Mer information om Forshälla -Strands förskola

tre personer med varselvästar och hjälmar står inne i byggnaden där det syns betongväggar och stålstöttor

Bottenvåningen på den nya förskolan har börjat ta form.

fönster

Fönster som ska installeras i förskolan.

två personer i varselkläder passerar förskolan som håller på att byggas

Nu börjar väggar gjutas på andra våningen.