Förskola Forshälla-strand

Nybyggnation av förskola i Forshälla-strand strax utanför Råssbyn, en mil norr om Ljungskile med närhet till Lerbomotet och boendeområden längst med Fräknestranden öster om E6.

Våren 2025 öppnar Forshälla-Strand förskola i Råssbyn. Men redan till hösten startar förskolan verksamhet i tillfälliga lokaler på Sundsstrands förskola.

Förskolan Forshälla-strand byggs i två plan med åtta avdelningar för totalt 160 barn. Förskolan kommer att certifieras med miljömärkningen Svanen och på taket placeras solceller för att hållbart försörja fastigheten med el. Hållbarhet, långsiktighet och flexibilitet har varit vägledande vid utformningen av förskolans byggnad. Avdelningarna är flexibelt utformade för att kunna utnyttja lokalerna både för små och stora barn, beroende på hur barnkullarnas storlek förändras över tid.

För att byggprocessen ska gå snabbare och bli mer kostnadseffektiv har ett avtal tecknats med fastighetsbolaget Hemsö. De ska bygga, långsiktigt äga, utveckla och förvalta den nya förskolan. Avtalet innebär att kommunen hyr förskolan av Hemsö med långa hyreskontrakt.

Status:

Byggnation av förskolan pågår. Under byggtiden kommer byggtrafik köra i området och hastigheten är sänkt på länsväg 675 till 50 kilometer i timmen förbi arbetsplatsen.

Nuvarande hållplats för buss ligger kvar under byggtiden men Trafikverket kommer att bygga en ny busshållplats tidigast hösten 2024.

Nu byggs Forshälla Strand förskola i Råssbyn, nyhet från december 2023>>

Preliminär tidsplan:

  • 2023 - Byggstart
  • 2024 höst - Förskolan startar upp verksamhet i tillfälliga lokaler
  • 2025 vår - Förskolan öppnar i nya lokaler
Illustration av förskolan som byggs i Forshälla-Strand

Prenumerera på uppdatering av projektet

Hantera prenumeration

Förslag på sidor