Positiv trend i årets medborgarundersökning

Förtroendet för kommunens arbete med trygghetsfrågor och förtroendet för politikerna går uppåt, visar årets medborgarundersökning. I enkäten från Statistiska centralbyrån svarade cirka 400 personer på vad de tycker om kommunens skolor, äldreomsorg, service, friluftsliv, kommunikationer och andra frågor. Generellt ligger resultaten för Uddevallas del sämre eller kring medelvärdet för hela riket, men resultaten visar på en positiv trend jämfört med 2021.

en flygbild över centrala Uddevalla där man ser Kungstorget och ut över hustaken mot Byfjorden

Nu är resultatet från årets medborgarundersökning i Uddevalla klart.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som genomförs regelbundet i ett flertal kommuner i landet. I Uddevalla fick 1208 personer enkäten hemskickad till sig under hösten i år, mellan augusti-november.

Resultatet från enkäten är inte positivt, det visar att det finns många områden där invånarna tycker att kommunen behöver förbättra sig. Medborgarundersökningens resultat som helhet har dock förbättrats sedan 2021, och det är framförallt inom två områden som trenden går i positiv riktning: trygghet i samhället samt förtroendet för kommunens politiker.

- Vi är väl medvetna om kommunens utgångsläge men tycker ändå att det är roligt att vi kan se förbättring på såhär kort tid. Det är glädjande att invånarnas svar tydligt pekar på ett ökat förtroende för både kommunens medarbetare och för oss politiker. Särskilt roligt är det att invånarnas svar visar ett mer positivt resultat vad gäller trygghet i samhället, som är en av våra hjärtefrågor, säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

- Medborgarundersökningen är ett viktigt inspel till oss kring vilka områden vi behöver arbeta vidare med i kommunen. Det finns förbättringspotential och vi får ett bra underlag till vad som kan behöva prioriteras inom de olika förvaltningarna, säger Malin Krantz, kommundirektör.

Ta del av statistiken via databasen Kolada

Resultatet från SCB medborgarundersökning (pdf för utskrift) Pdf, 427.3 kB.

Mer information om medborgarundersökningen