Medborgarundersökningar

På uppdrag av Uddevalla kommun genomför Statistiska Centralbyrån medborgarundersökning vartannat år. Medborgarundersökningen mäter på vilket sätt kommunivånare uppfattar kommunens verksamheter, möjligheterna till inflytande samt hur man ser på Uddevalla som en plats att leva och bo på.

Resultat 2023

Enkäten skickades till ut till 1208 slumpmässigt utvalda Uddevallabor (över 18 år) av dessa svarade 403 personer. Resultatet finns på Jämföraren - Kolada , där du kan jämföra med andra kommuner och den senaste undersökningen 2021.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Resultat 2023 Uddevalla SCB medborgarundersökning.pdf Pdf, 427.3 kB. 427.3 kB 2023-12-22 10.37

 

Resultat 2021:

Enkäten skickades ut till 4800 slumpmässigt utvalda Uddevallabor (över 18 år) under hösten 2021. Av dessa svarade 1741 personer. Du kan se resultatet av medborgarundersökningen på Jämföraren - Kolada


Resultat för 2018

Resultat för medborgarundersökning 2016

Kontakt

Andréa Kihl, utredare

+46 522‑69 60 08

andrea.kihl@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor