Medborgarundersökningar

På uppdrag av Uddevalla kommun genomför Statistiska Centralbyrån medborgarundersökning vartannat år. Medborgarundersökningen mäter på vilket sätt kommunivånare uppfattar kommunens verksamheter, möjligheterna till inflytande samt hur man ser på Uddevalla som en plats att leva och bo på. 

Nästa medborgarundersökning kommer att ske hösten 2021 och presenteras under våren 2022.

Resultat för 2018

Resultat för medborgarundersökning 2016

Kontakt

Andréa Kihl, +46 522‑69 60 08

Utredare

andrea.kihl@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00