Medborgarundersökningar

På uppdrag av Uddevalla kommun genomför Statistiska Centralbyrån medborgarundersökning vartannat år. Medborgarundersökningen mäter på vilket sätt kommunivånare uppfattar kommunens verksamheter, möjligheterna till inflytande samt hur man ser på Uddevalla som en plats att leva och bo på. 

Rapporterna för 2018 ska analyseras av kommunen under våren 2019.

Resultat för 2018

Resultat för medborgarundersökning 2016

Kontakt

Helena Svernling, +46 522‑69 79 48

Utredare

helena.svernling@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00