Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 10 januari

Onsdagen den 10 januari sammanträder kommunfullmäktige på Bohusläns museum klockan 17.30. Välkommen att följa sammanträdet via vår webbsändning eller på plats.

Här hittar du ett urval av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Kommunstyrelsens avrapportering 2023 av uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan, styrkort m.m.
  • Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.
  • Riktlinjer avseende krav på saklighet, opartiskhet och otillbörlig påverkan vid allmänna val.
  • Begäran från socialnämnden om utökade investeringsmedel för nya trygghetslarm på särskilda boenden för äldre för år 2024.
  • Förslag på nytt vägnamn, Repvägen.

Läs hela kallelsen

Du kan ta del av kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

Kommunfullmäktiges kallelse 2024-01-10.pdf

KOMMUNFULLMÄKTIGES KALLELSE OCH PROTOKOLL

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via vår webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand:

WEBBSÄNDNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGE