”Miljön är grunden för vår välfärd”

Vad har insektshotell, medicingivare, distansmöten och minskat matsvinn gemensamt? Jo, de är alla exempel på Uddevalla kommuns miljöarbete. Vår miljöstrateg Birgitte Johansson lär dig mer om klimatpåverkan, biologisk mångfald och cirkuläritet.

Vem bor här? Insektshotellen har flera våningar.

Birgitte Johansson är Uddevalla kommuns miljöstrateg och har ett hjärta som klappar starkt för miljöfrågorna. Här berättar Birgitte mer om sitt jobb och hur vi i Uddevalla kommun arbetar med miljöområdet.

Du arbetar som miljöstrateg – vad gör man då?

Mitt jobb är att ge stöd till våra politiker och våra förvaltningar i frågor som rör miljö. Det innebär bland annat att jag ger politikerna olika former av underlag när de ska fatta beslut som rör miljöområdet. Det kan till exempel handla om att sammanställa och redovisa kommunens miljöarbete.

Förvaltningarna stöttar jag främst genom att se till att vi arbetar på rätt sätt med miljöfrågorna i vardagen. Det är så som miljöarbetet som politikerna har beslutat om blir verklighet.

Uddevalla kommun har en miljöpolicy – vad innebär det egentligen?

Miljöpolicyn är ett styrdokument vilket betyder att det pekar ut riktningen för hur vi ska arbeta med miljöfrågorna i Uddevalla kommun. Det är politikerna som via kommunfullmäktige har beslutat vad som ska stå i miljöpolicyn, och det är förvaltningarna som ska genomföra miljöarbetet.

Vad står det i miljöpolicyn – hur ska Uddevalla kommun arbeta?

Miljön är grunden för vår välfärd och vi måste arbeta på ett hållbart sätt. Hållbarhet innebär att samhället ska utvecklas på ett sätt som inte skadar naturen. Det är främst tre begrepp som vi ska ha med oss i allt vi gör:

Klimatpåverkan

Vi måste minska vår klimatpåverkan och det innebär att vi behöver skapa ett fossilfritt samhälle. Fossilfritt innebär att energin som används inte kommer från fossila bränslen som olja och kol.

Biologisk mångfald

När man pratar om biologisk mångfald så menar man all den variation som finns i naturen i form av olika arter och olika livsmiljöer. Den biologiska mångfalden är oerhört viktig eftersom den behövs för pollinering och rening av luft och vatten. Därför måste vi se till att bevara, stötta och hjälpa den biologiska mångfalden.

Cirkulärt och hållbart samhälle

Cirkuläritet innebär att resurser återanvänds och återvinns så att så lite som möjligt kastas bort. Vi behöver bli bättre på att återvinna och återanvända så att samhället blir mer hållbart.

Kan du ge några exempel på hur vi arbetar?

Absolut, vi gör många bra saker för miljön utan att vi kanske inte tänker på det. Och jag vill verkligen understryka hur viktigt det arbete som görs i vardagen är.

För att minska vår klimatpåverkan så håller vi på att byta ut kommunens bilar till fordon som inte drivs av fossila bränslen. Vi byter ut fordon successivt och tar alltid hänsyn till driftsäkerheten. Hemtjänsten använder cyklar där det går, och satsningen på medicingivare gör att hemtjänsten inte behöver köra bil lika mycket. Möjligheten att arbeta på distans, och att delta på konferenser och möten digitalt minskar också bilresandet.

När det gäller den biologiska mångfalden så har vi flera insektshotell i kommunen som underlättar för pollinatörer som bin, fjärilar och flugor. Vi låter även gräset växa där det går, och tången får ligga kvar på våra badplatser för att skapa bra livsmiljöer.

För att skapa ett mer cirkulärt samhälle så arbetar vi för att minska matsvinnet på förskolor, skolor och boenden. Vi har också en intern möbelapp där man kan ta till vara på begagnade möbler. På Fritidsbanken kan man låna sportutrustning gratis och lämna in utrustning som man inte längre behöver. Våra bibliotek är ett annat exempel på hur vi sparar på resurser genom att dela böcker och media med varandra.

Fakta och frågor

Om du vill veta mer om Uddevalla kommuns miljöarbete är du välkommen att kontakta Birgitte Johansson. Du hittar vår miljöpolicy bland regler och styrande dokument och du kan läsa mer om klimat och biologisk mångfald på Naturvårdsverkets webbplats:

- Miljöarbetet i vardagen är viktigt, säger miljöstrateg Birgitte Johansson.

Insektshotellen gör livet lättare för bin och fjärilar.