Nu är det dags att önska skola inför höstterminen 2024

Den 31 januari öppnar ansökan till att önska skola inför höstterminen 2024. Ansökan gäller barn som ska börja förskoleklass eller årskurs sju till hösten. Den gäller också barn som idag går i årskurs tre på skolorna Hovhultsskolan F–3, Ljungskileskolan F–3, Sandersdalsskolan F–3 och Källdalsskolan F–3.

Flicka i skolmiljö, ser glad ut

Nu är det dags att önska skola inför förskoleklass, år sju och för vissa skolor, år fyra.

Nya bestämmelser från 2024

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om nya bestämmelser som ska gälla för skolplacering i kommunen, utöver de lagstadgade reglerna i skollagen.

Begreppet skolområden har tagits bort och inga placeringserbjudanden kommer att skickas ut i år. Istället ska berörda vårdnadshavare lämna in en ansökan med de skolor som de önskar.

Viktigt att ansöka om plats

Du som är vårdnadshavare kan välja skola för ditt barn i hela kommunen, och det gäller både kommunala och fristående grundskolor.

- För att ha möjlighet att få den skolplats som man önskar är det viktigt att göra en ansökan. Om du som vårdnadshavare inte gör någon ansökan, får ditt barn en plats på en skola nära hemmet som har lediga platser, säger Helena Kleveros, enhetschef för grundskolans administration.

Utifrån skollagen har ett barn rätt till den skolplacering som vårdnadshavare önskar, men önskemålet får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet.

- Skulle det vara så att antalet sökande är fler än antalet platser som kan erbjudas vid en skola, så fördelas platserna utifrån en förutbestämd prioriteringsordning. Ett exempel på prioriteringsordning är att elever som önskar skola inför årskurs 4, har förtur till en så kallad skolspårskola, säger Christel Bjurström som är handläggare på grundskoleadministrationen.

- Ett skolspår innebär till exempel att elever på Hovhultsskolan F-3 har förtur till Ramnerödsskolan F-6, och elever på Källdalsskolan F-3 har förtur till Källdalsskolan 4-6. Men det är viktigt att göra en ansökan för att förturen ska gälla, säger Helena Kleveros.

Lämna in ansökan mellan den 31 januari och den 15 februari

Ansökan kan lämnas in när som helst under perioden den 31 januari och den 15 februari. Tänk på att båda vårdnadshavare måste godkänna ansökan för att den ska vara giltig.

Det är också viktigt att önska flera skolor, i den tur och ordning som de önskas, för att öka möjligheten för ditt barn att bli placerad på en önskad skola. Om du har behov av fritidsplats gör du en särskild ansökan under samma period som du önskar skola. Ansökan om fritidsplats ska vara inne senast den 30 april.

Under mars 2024 skickar grundskolekontoret ut besluten om skolplacering.

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan?

Om du har frågor eller behöver hjälp med ansökan är du välkommen till Kontaktcenter och Mötesplats Dalaberg.

Du hittar e-tjänsten för att önska skola tillsammans med de nya bestämmelserna för skolplacering här på uddevalla.se. E-tjänsten öppnar den 31 januari:

Om du vill ansöka om fritidshem så använder du nedanstående e-tjänst: