Önska skola inför läsåret 2024/2025

Den här informationen gäller dig som har ett barn som

  • ska börja förskoleklass
  • ska börja årskurs sju
  • idag går i årskurs tre på följande skolor: Hovhultsskolan, Ljungskileskolan F-3, Sandersdalsskolan och Källdalsskolan F-3.

Här hittar du information om att önska skola inför läsåret 2024/2025. Sidan uppdateras kontinuerligt under skolplaceringsprocessen.

Logga önska skola

Beslut om skolplacering

Under mars månad kommer besluten för skolplaceringen i kommunal skola att vara klara. Du kommer att få ett meddelande via e-post när det är dags att logga in i e-tjänsten och ta del av ditt barns beslut.

Ni som inte fått ert förstahandsval eller inte sökt under skolvalsperioden kommer även få beslutet hemskickat.

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering efter skolvalet använder du länken nedan. Tänk då på att göra ansökan före den 31/3.

Så här önskar du skola

Så här ser skolplaceringsprocessen ut:

  • Du som är vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass får information i brevlådan under vecka 50. Samma information skickas via lärplattformarna Vklass och Unikum.
  • Du som är vårdnadshavare till barn som ska börja år fyra och år sju får information via e-post under vecka 50.
  • Mellan 31 januari och 15 februari 2024 lämnar du in ditt önskemål via vår e-tjänst.
  • Om du har behov av fritidsplats för ditt barn gör du en separat ansökan under samma tid du önskar skola. Vi uppmuntrar alla som har behov av fritidshemsplats till hösten att göra ansökan redan i april.
  • Under mars månad får du beslut om skolplacering via e-post.
  • Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering önskar du en annan skola före den 31/3.

Båda vårdnadshavarna måste bekräfta ansökan

När en av er önskat skola i e-tjänsten måste även den andra vårdnadshavaren logga in i e-tjänsten och godkänna ansökan. Först då skickas den vidare till handläggare.

Om en vårdnadshavare avböjer ansökan så är den inte giltig och en ny måste skickas in.

Om du inte gör någon ansökan

Om du som vårdnadshavare inte har inkommit med någon ansökan placeras ditt barn på en skola nära hemmet som har ledig plats.

Urval och antagning

Uddevalla kommun utgår från vårdnadshavares önskemål om skola så långt det är möjligt. Ett önskemål om en placering på en viss skola får dock inte gå ut över någon annan elevs rätt att placeras på en skola nära hemmet.

Elever som går i årskurs tre på skolorna Hovhultsskolan, Ljungskileskolan F-3, Sandersdalsskolan eller Källdalsskolan F-3 har företräde till plats på sin så kallade skolspårskola under förutsättning att du som vårdnadshavare gör en ansökan.

Du kan läsa mer om antagning och urval här.

Har du frågor

Har du frågor kring antagning, om urvalskriterier eller om hur du ansöker?

Har du frågor om hur du ansöker om fritidshemsplats?

Har du frågor som rör en specifik grundskola?

  • Kontakta skolans administratör
kalender

Information och bestämmelser för önska skola

Ramnerödsskolans gård

Kommunens grundskolor

Glad pojke

Frågor och svar om skolplacering

Mer information

Förslag på sidor