Ungdomsfullmäktige sammanträder torsdagen den 8 februari

Torsdagen den 8 februari sammanträder ungdomsfullmäktige klockan 17.00-19.00 i Skiensalen på Rådhuset. Ungdomsfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du som är intresserad kan komma och lyssna.

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för unga mellan 13–18 år att påverka olika frågor i kommunen.

Majoriteten av representanterna tillhör inte något politiskt parti utan representerar sina skolor eller områden.

Aktuella ärenden

Här är två av de ärenden som kommer att tas upp på ungdomsfullmäktiges möte den 8 februari:

  • Samtal om trygghet och brottsförebyggande arbete, Ulrika Engelbrektsson,säkerhetssamordnare och Tony Bengtsson, kommunpolis.
  • Utvärdering fotbollsturnering Dalabergshallen.

Ungdomsfullmäktiges kallelser och protokoll

Du hittar ungdomsfullmäktiges kallelser och protokoll här på uddevalla.se:

Kallelser och protokoll ungdomsfullmäktige