Ungdomsfullmäktiges kallelse och protokoll

Här finns föredragningslista och protokoll från ungdomsfullmäktiges sammanträden.

Prenumerera på ungdomsfullmäktiges kallelse och protokoll

Hantera prenumeration

Kallelse 2024

Protokoll 2024

Äldre kallelse

Äldre protokoll

Kontakt

Andréa Kihl, utredare

+46 522‑69 60 08

andrea.kihl@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Mer information

Mötestider

Sammanträdeskalender

Möjlighet att påverka politikerna

Ungdomsfullmäktige

Förslag på sidor