Du spelar roll – våga fråga

Bor du med en förälder som dricker för mycket alkohol? Eller är du vuxen och misstänker att ett barn i din närhet inte mår bra? Idag startar en kampanj för att uppmärksamma alla barn som växer upp i en familj med alkoholproblem.

En glad kvinna står i en foajé och håller en rosa affisch med texten Alla kan spela roll för barn som växer upp med någon som dricker för mycket

Du spelar roll, våga fråga, säger Unni Norén, drogförebyggande samordnare i Uddevalla kommun.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Du kan spela roll!

- Du kan vara en viktig vuxen, våga fråga barn i din närhet som du tror kan ha problem i sina familjer. Det lilla gör stor skillnad för de här barnen. Våga säga hej, våga prata med dem, visa att du bryr dig om dem och ser dem. Att någon i ens närhet har problem med alkohol är ett skambelagt ämne som många barn och vuxna inte vågar prata om, säger Unni Norén, drogförebyggande samordnare i Uddevalla kommun.

Så mycket som var femte barn har någon gång under uppväxten minst en förälder med alkoholproblem. ”Spela roll” är en landsomfattande kampanj som pågår 12-18 februari och som drivs av flera organisationer tillsammans. Syftet med kampanjen är att sprida kunskap och väcka samtal kring hur föräldrars konsumtion av alkohol riskerar att påverka barn negativt.

Ökad risk för psykisk ohälsa och drogproblem

Barn till föräldrar med alkoholproblem har ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa, att inte klara av skolan och att på sikt utveckla egna problem med alkohol och droger. Hjälp och stöd under uppväxten skapar större förutsättningar att må bra.

- Barn som växer upp med en förälder som har alkoholproblem kan tvingas ta över vuxenansvaret och agera som en vuxen. Utöver att de ska klara av skolan kan de behöva laga mat, handla, tvätta, hämta småsyskon på förskola och allt annat som är arbetsuppgifter som den vuxne ska göra. Det blir väldigt tungt för barnen, som dessutom går och bär på en hemlighet, säger Unni Norén.

Föreläsningar går att se i efterhand

Kampanjen Spela roll drivs av Blå bandet, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, Hela människan, Junis, Nätverket de glömda barnen Västra Götaland, Stiftelsen trygga barnen, Studieförbundet NBV i samarbete med Riksförbundet Simon, frisksportrörelsen och länsstyrelsen.

Under kampanjveckan anordnas fyra digitala föreläsningar som går att se i efterhand. Föreläsningarna är: Det lilla gör stor skillnad, Idrottsledare spelar roll, Hur kan vi upptäcka små barns utsatthet samt Att vara maskrosbarn. Läs mer om föreläsningarna och kampanjen Spela roll

Behöver du hjälp?

Hit kan du vända dig om du behöver hjälp: