Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 februari

Onsdagen den 14 februari sammanträder kommunfullmäktige på Bohusläns museum klockan 17.30. Välkommen att följa sammanträdet via vår webbsändning eller på plats.

Här hittar du ett urval av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Hemställan från barn- och utbildningsnämnden om igångsättningsbeslut för renovering av kök på Norrskolan och Östrabo 1.
  • Hemställan från kultur- och fritidsnämnden om igångsättningsbeslut av investeringar avseende kulturen i centrum, med kulturstråket enligt flerårsplan 2024 - 2026 med budget 2024.
  • Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2024.
  • Kartläggning av den kommunala näringsverksamheten 2023 - 2026.

Läs hela kallelsen

Du kan ta del av kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

Kommunfullmäktiges kallelse 2024-02-14.pdf

KOMMUNFULLMÄKTIGES KALLELSE OCH PROTOKOLL

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via vår webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand:

WEBBSÄNDNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGE