Sammanfattning Stadsutvecklingen 2023

Ny sammanfattning av Stadsutvecklingen 2023 och nuläge

Rimnersbadet

Rimnersbadet

Läs gärna vår sammanfattning av Stadsutvecklingen 2023Pdf, 1.1 MB Pdf, 1.1 MB... Här beskrivs våra sju olika områden, vad som har hänt och nuläge. Följ även utvecklingen på Uddevalla.se under "Uddevalla växer", där vart och ett av områdena beskrivs och uppdateras allt eftersom arbetet fortskrider.

Vid frågor kontakta Stadsutvecklingschef Per Bäckström.