Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 13 mars

Onsdagen den 13 mars sammanträder kommunfullmäktige på Bohusläns museum klockan 17.30. Välkommen att följa sammanträdet via vår webbsändning eller på plats.

Bäveån på våren

Här hittar du ett urval av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder; ersättare för ordförande, bestämmelse om utskott samt utsändning av VMA
  • Utvärdering av befintlig nämndsorganisation för sociala myndighetsfrågor, arbetsmarknadsåtgärder, gymnasiet samt vuxenutbildning
  • Revidering av Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda
  • Hemställan från samhällsbyggnadsnämnden om igångsättningsbeslut för nytt centralkök

Läs hela kallelsen

Du kan ta del av kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

Kommunfullmäktiges kallelse 2024-03-13 (pdf)

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via vår webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand

Webbsändning av kommunfullmäktige