Ungdomsfullmäktige sammanträder torsdagen den 14 mars

Torsdagen den 14 mars sammanträder ungdomsfullmäktige klockan 17.00-19.00 i Skiensalen på Rådhuset. Ungdomsfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du som är intresserad kan komma och lyssna.

ungdomar sitter vid ett u-format bord i en sal med röd matta och vita pelare

Ungdomsfullmäktige sammanträder på torsdag, välkommen att lyssna!

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för unga mellan 13–18 år att påverka olika frågor i kommunen.

Majoriteten av representanterna tillhör inte något politiskt parti utan representerar sina skolor eller områden.

Aktuella ärenden

Här är två av de ärenden som kommer att tas upp på ungdomsfullmäktiges möte den 14 mars:

  • Medborgarförslag om en basketplan i Uddevalla
  • Diskussion med Kultur och Fritid om planering av ungdomsfestival, samarbete fritidsgårdar mm.

Ungdomsfullmäktiges kallelser och protokoll

Du hittar ungdomsfullmäktiges kallelser och protokoll här på uddevalla.se