Skolresor, skolskjuts

Vem kan få skolskjuts?

Elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola som är folkbokförda i Uddevalla kommun och bor tillräckligt långt från skolan kan få skolskjuts.

För elev som är berättigad skolskjuts enligt skolskjutsreglerna beviljas eleven automatiskt busskort.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00