Skolresor, skolskjuts

Elever i grundskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts när avståndet till skolan är tillräckligt långt. Elever i gymnasieskolan har rätt till busskort eller ersättning om avståndet är mer än 6 kilometer till skolan. Vi kallar det för elevresa. I anpassad grundskola och gymnasieskola görs en individuell bedömning av elevens behov.

Skolskjuts i grundskola och anpassad grundskola

kalender

Ansökan skolskjuts inför hösten 2024

Säten i en buss

Information om skolskjuts

Frågetecken

Vanliga frågor och svar

Elevresor och skolskjuts i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

kalender

Ansökan elevresor inför hösten 2024

En ung kvinna i en buss

Information om elevresor

frågetecken

Vanliga frågor & svar om elevresor

Förslag på sidor