Skolresor, skolskjuts

Säten i buss

Vem kan få skolskjuts?

Elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola som är folkbokförda i Uddevalla kommun och bor tillräckligt långt från skolan kan få skolskjuts.

Förslag på sidor