Vilken hjälp kan jag få? - lättläst

Personlig assistent

Du kan behöva hjälp med att klä dig,
äta eller att tvätta dig.
Du kan även behöva hjälp med att komma ut
och träffa andra människor.
Då kan en personlig assistent hjälpa till.
En personlig assistent kan hjälpa både hemma
och utanför hemmet.
Du är själv med och bestämmer
vem som ska vara assistent.

Ledsagarservice

Du kan behöva hjälp att gå till bio,
till simhallen eller till vänner.
En ledsagare är en person som går med dig.

Kontaktperson

En kontaktperson ska vara som en vän, en kompis.
Tillsammans med kontaktpersonen kan du göra
roliga saker på din fritid.

Avlösarservice

Föräldrar som bor tillsammans med ett
funktionsnedsatt barn eller vuxen kan ibland kunna
göra något ensamma.
En avlösare kan då komma hem och hjälpa till.
Föräldrarna kan då vila eller göra andra saker.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Barn och vuxna med funktionshinder behöver
ibland komma hemifrån.
Du kan få bo på ett korttidshem eller hos någon familj.
I korttidshemmet kan du bo några dagar då och då.
Du kan också få bo där om det plötsligt händer något.
Det finns också möjlighet att åka på läger eller korta kurser.

Hjälp till skolbarn

Är du barn och är tolv år eller äldre har du rätt
att ha något att göra när du inte är i skolan.
Detta gäller både före och efter skoldagen och på loven.

Bostad för barn

En del barn med funktionsnedsättning kan inte bo hemma
hos sina föräldrar. Du kan då få en annan bostad.

Bostad för vuxna

En vuxen person med funktionsnedsättning
har rätt till en bostad. I bostaden får du den hjälp du behöver.
Du kan bo själv i en lägenhet eller tillsammans
med fler personer i en gruppbostad eller i ett serviceboende.

Daglig verksamhet

När du är vuxen och inte längre går i skolan
kan du arbeta eller vara göra andra saker på dagarna.
Det kallas daglig verksamhet. Du kan vara på ett dagcenter,
på en arbetsplats eller få göra något annat.

Förslag på sidor