Grundskola - lättläst

I Sverige måste alla barn gå i skolan
från förskoleklass till nionde klass. När
barnen är 6 år börjar de i förskoleklass.

I vår kommun finns grundskolor i de flesta
orter och stadsdelar.

Det finns ungefär 20 grundskolor som
kommunen sköter. Det finns också skolor
som kommunen inte har hand om.
De kallas friskolor.

Förskoleklass

Sexåringar går i förskoleklass.
Förskoleklassen är en blandning av lek och
lärande och ska förbereda barnen för grundskolan.

Fritidshem

Barn som behöver tillsyn före och efter skoldagen
får vara på ett fritidshem.
Fritidshemmet ligger oftast på skolan.
Du får betala en avgift
om ditt barn har plats på ett fritidshem.

Barn från andra länder

Barn från andra länder kan få gå i förberedelseklass.
Där får de lära sig att prata svenska.
De får hjälp så att de kan börja i en vanlig klass.

Anpassade skolor

I Uddevalla finns det anpassade grundskolor också.
Där kan elever med särskilda behov gå
och få den hjälp de behöver.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan

grundskolan@uddevalla.se

Förslag på sidor