Arbetsgivarintyg och anställningsintyg

Arbetsgivaintyg och anställningsintyg har nu bytt namn till ”Beställa personalintyg” och finns att beställa via e-tjänsten nedan. Här kan du även beställa intyg om inkomstbortfall samt intyg årsinkomst.

Välkommen med din beställning via vår nya e-tjänst!

Kontakt

Funktionsbrevlåda Lönekontoret

lonekontoret@uddevalla.se

Förslag på sidor