Uddevalla kommuns värdegrund

Med vår värdegrund beskriver vi hur vi beter oss i mötet med våra kollegor, kunder, kommuninvånare och brukare.

Värdegrunden, består av tre punkter öppenhet, respekt och professionalitet.

Öppenhet

Vi är öppna och ger ett gott bemötande som kännetecknas av engagemang, tillgänglighet och likvärdighet.

Respekt

Vi tar hänsyn till människors lika värde och är måna om att ge ett jämlikt och respektfullt bemötande och en likvärdig service.

Professionalitet

Vi har kunskap och kompetens och vårt bemötande präglas av professionalitet som bidrar till rättssäkerhet.

Förslag på sidor