Hitta direkt

Nyheter Trafik och Resor

Belysningsarbeten startar på Kampenhof - ett led i trygghetsskapande åtgärder

För att få en bättre trygghet och säkerhet gör kommunen nu en större satsning på belysning inom Kampenhofsområdet. Förra året anordnades trygghetsvandringar på Kampenhof med kommunens representanter (säkerhetssamordnare m fl) och kommunpolis. Då framkom det att belysningen var dålig och behövde åtgärdas, vilket nu alltså kommer att ske.

Publicerades 2024-04-16

Nu börjar vi sopa upp vinterns grus

Ett vårtecken! På måndag 25 mars börjar vi sopa upp det vintergrus som ligger på kommunens gator. Sopning av gång- och cykelvägar startar på Strömstadsvägen för att sedan fortsätta på Fjällvägen, Fridhem, centrum, Kampenhof och huvudcykelstråken mot centrum. Därefter sopas övriga gång- och cykelbanor.

Publicerades 2024-03-19