Navet

Navet är en lokal samverkansgrupp som är verksam i de norra delarna av Uddevalla. Gruppen består av boende, föreningar, studieförbund, bostadsnyttan, kyrkan, bibliotek, förskola, skola, öppna förskolan och andra.
Navet arbetar idag med att samverka kring frågor som rör boende, fritid och bostadsområdena i norra Uddevalla. Vi ska vara ett forum för idéer och kunskap och skapa förutsättningar för att öka förståelse för varandra. Öka gemenskapen och att ge möjlighet till meningsfull sysselsättning inom området. Vi har ett mycket nära samarbete med Mötesplats Dalaberg.

Samordnaren har mötet med olika arbetsgrupper i området

Exempel på grupper som finns idag är:

  • Föreningsgruppen (diskuterar föreningsfrågor och arrangemang)
  • Sociala gruppen (här samlas personer som arbetar med familjer, barn och skola)

Navet och Mötesplatsen är alltid intresserade av att veta vad besökare och boende har för idéer om vad som behövs samverka kring. Vi måste alla vara delaktiga i att få ett bra och trivsamt område. Har du idéer, hör gärna av dig till oss!

Förslag på sidor