Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna öppnar försiktigt

Från och med måndag 6 september öppnar fritidsgårdarna vid Dalaberg, Rampen och Skogslyckan. Bokade besök och begränsat antal i lokalerna är det som gäller till att börja med då de flesta av våra unga i samhället fortfarande är ovaccinerade.

Under våren har gårdarna inte haft någon öppen verksamhet utan endast bokade grupper.

- Vi öppnar nu successivt utifrån våra lokalers utformning, för att kunna erbjuda en så pass smittsäker verksamhet som möjligt. Vi har fortfarande begränsat antal som får träffas i lokalerna. Följ varje gård för uppdatering kring öppettider och bokning.

Fritidsgårdarna och fritidsklubben öppnar från den 6 september.

Läs mer om öppettider och bokning på våra mötesplatser:

Dalabergs fritidsgård

Skogslyckans fritidsgård

Rampen

Mobila fritidsledare

I Uddevalla kommun finns Dalabergs fritidsgård, Skogslyckans fritidsgård och Rampens fritidsgård samt våra kommunala Mobila fritidsledare. Vi finns som alternativ till andra föreningar och företag och ger många ungdomar en arena att möta likasinnade, andra sorters människor och framförallt sig själva. Vår verksamhet är drog- och alkoholfri samt politiskt och religiöst obunden.

Vi har tre huvudspår

  • Vara: Du kan besöka vår verksamhet kravlöst utan att prestera något.
  • Göra: Delta i olika aktiviteter av och med ungdomar.
  • Påverka: Vara delaktig i beslut och bestämma över sin fritid.

Verksamhet som vi erbjuder

10-12 år
Öppna fritidsklubbar på Skogslyckan och Dalaberg.

13-18 år
Öppen mötesplats med ungdomars intressen i fokus.

Skapande verksamhet
Verktyg för ungas kreativitet.

Hälsa/Idrott
Främja aktivitet och välmående.

Tjejverksamhet
Viss riktad verksamhet.

Arrangemang/Arrangörskap
Ta tillvara på och stötta ungdomars idéer.

Demokrati och inflytande
Främja ungas inflytande i samhället.

Samverkan
Jobba tillsammans med andra aktörer för att bredda fritidsutbudet för unga.

Kontakt

Maria Lehto, +46 522‑69 65 38

Enhetschef

maria.lehto@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00