Välkommen till Uddevallas fritidsgårdar

Dalaberg, Skogslyckan, Aktivitetshuset Rampen och Mobila fritidsledare

Fritidsgården är frivillig att besöka för dig som går i årskurs 6 upp till 18år. Där kan du umgås med vänner eller kanske träffa nya vänner. Du kan också bland annat vara kreativ i form av pyssel, målning och keramik. Du kan spela olika sorters spel, skapa musik, dansa, utöva olika sporter och mycket annat. Det finns också möjlighet till att vara med och påverka vad som skall hända på fritidsgården. Kanske vill du att det skall vara ett LAN, en turnering eller varför inte en workshop i akvarell målning.

På fritidsgården gör vi inte skillnad på människor, du är välkommen till oss oavsett kulturell bakgrund eller livssituation. Våra aktiviteter är kostnadsfria (med vissa undantag) och alltid frivilliga att delta på.

Fritidsgårdarnas målsättning

Målsättningen är att alla som besöker fritidsgården ska känna sig trygga och sedda. Att fritidsgården är en plats man kan komma till utan att känna prestation, att bara få vara. De aktiviteter fritidsgården anordnar vare sig det är ungdomsinitierat eller arrangerat av annan part ska främja till gemenskap och ge besökaren en meningsfull fritid. På fritidsgården ska man ha möjlighet till att påverka och vara delaktig i beslut som berör verksamhetens utveckling.

 

Uddevallas fritidsgårdar

hus fasad
fasad

Aktivitetshuset Rampens fritidsgård                             Skogslyckans fritidsgård

Vit mini buss
en dörr

Dalabergs fritidsgård                                             Mobila fritidsledare

 

inomhus med massa lampor

 

Vi driver också Uddevallas E-sporthall,

är du nyfiken på att veta mer?

Besök E-sportshallens egna sida.

E-sportshallen

 

 

Keks

Fritidsgårdarna i Uddevalla är medlemmar i ett nätverk som heter Keks (kvalitet och kompetens i samverkan) där dom stöttar deras medlemmar i ett systematiskt utvecklingsarbete och arbetar aktivt med att stärka verksamhetens kvalitet och position på såväl lokal som nationell och europeisk nivå.

logga med ordet KEKS på

 

 

Mer infomation om KEKS här:

KEKS

Kontakt

Maria Letho, Enhetschef
0522-696538
maria.lehto@uddevalla.se
Kultur och fritid
Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor