Fritidsgårdar

I Uddevalla kommun finns Dalabergs fritidsgård, Skogslyckans fritidsgård, Rampens fritidsgård och mobila fritidsledare.

Fitidsgårdarna finns som alternativ till andra föreningar och företag och ger många ungdomar en arena att möta likasinnade, andra sorters människor och framförallt sig själva. Vår verksamhet är drog- och alkoholfri samt politiskt och religiöst obunden.

Vi har tre huvudspår

  • Vara: Du kan besöka vår verksamhet kravlöst utan att prestera något.
  • Göra: Delta i olika aktiviteter av och med ungdomar.
  • Påverka: Vara delaktig i beslut och bestämma över sin fritid.

Verksamhet som vi erbjuder

10-12 år
Öppna fritidsklubbar på Skogslyckan och Dalaberg.

13-18 år
Öppen mötesplats med ungdomars intressen i fokus.

Skapande verksamhet
Verktyg för ungas kreativitet.

Hälsa/Idrott
Främja aktivitet och välmående.

Tjejverksamhet
Viss riktad verksamhet.

Arrangemang/Arrangörskap
Ta tillvara på och stötta ungdomars idéer.

Demokrati och inflytande
Främja ungas inflytande i samhället.

Samverkan
Jobba tillsammans med andra aktörer för att bredda fritidsutbudet för unga.

Kontakt

Kultur och fritid

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor