Titta på Uddevalla kommuns första detaljplan i 3D

Nu kan du ta del av kommunens första 3D-visualiserade detaljplan – Krummedike, det nya Kulturstråket i centrala Uddevalla. Syftet med 3D visualiseringen är att göra det enklare för kommunens invånare och företagare att ta del av information kring kommande byggprojekt och detaljplaner.

Exempelbild 3D-karta

Under hösten har Uddevalla kommun påbörjat arbetet att bygga upp en digital och interaktiv 3D karta över Uddevalla. Att arbeta med 3D-visualisering ökar bland annat möjligheten att testa flera olika idéer och tänkbara lösningar under arbetets gång.

Visualiseringen kan även användas i arbete med samhällsplanering, exempelvis för analys och beräkningar. Men framför allt kommer det användas när förslag ska presenteras för kommuninvånare och politiker samt i olika dialogmöten. Detta eftersom en 3D-visualisering oftast är lättare att ta till sig än en platt ritning eller karta.

- Vi vill underlätta för kommuninvånare att förstå hur en ny byggnad kan se ut när den står på plats och hur den kan påverka närmiljön. Vi kan också använda verktyget för planering av projekt, exempelvis sikt- och bulleranalyser, säger Pontus Karlsson, förrättningslantmätare och ansvarig för 3D-kartan.

I 3D-modellen kan du klicka dig runt och se hur kommande projekt kan komma att se ut. Zooma in och ut, vrida och vinkla och till och med testa hur sol och skugga påverkas av nya byggnader.

Först ut är detaljplanen Krummedike (Kulturstråket i Centrum)

Det första projektet att visas i kommunens 3D-karta är detaljplanen för Krummedike, kultustråket i centrum, som just nu är ute på samråd. Under våren 2024 fortsätter arbetet med att fylla på 3D-kartan med fler kommundelar och aktuella projekt och planer. Gustaf Palmborg som är Planarkitekt på Uddevalla kommun berättar att det finns flera fördelar med det nya 3D-verktyget både när det gäller att förmedla information och nyttja det som ett analysverktyg för de konsekvenser som planförslaget medför.

- I vår roll är det viktigt att förmedla vilka effekter som detaljplanen medför och genom att visa detta i 3D tillsammans med den befintliga bebyggelsen skapas en bättre förståelse för de som inte arbetar med kartor dagligen, säger Gustaf Palmborg, planarkitekt.

Här hittar du 3D-kartan och samrådshandlingarna

Här hittar du detaljplanen i 3D-kartan (länk till 3D-kartan)
Ta del av samrådshandlingar (länk till sida på uddevalla.se)

Har du frågor om kommunens arbete med 3D-visualisering är du välkommen att kontakta Pontus Karlsson, förrättningslantmätare och ansvarig för 3D-kartan.

Del av kommunens projekt företagsspåret

Arbetet med att starta upp en plattform för 3D-visualisering är en del i kommunens övergripande projekt Företagsspåret vars syfte är att öka servicen till kommunens företag. Genom att möjliggöra 3D-visualisering vill kommunen förenkla dialogen med både företagare och invånare genom att på ett tydligt och enkelt sätt visa upp kommunens visioner och planer.

Du kan läsa mer om Företagsspåret här (länk till sida på uddevalla.se)