Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 10 april

Onsdagen den 10 april sammanträder kommunfullmäktige på Bohusläns museum klockan 17.30. Mötet startar med allmänhetens frågestund.

Du är välkommen att följa sammanträdet via vår webbsändning eller på plats. Och läs gärna mer om allmänhetens frågestund som inleder mötet: Ställ en fråga till politiker i Uddevalla kommun

Här hittar du ett urval av de ärenden som kommer att tas upp på kommunfullmäktiges möte:

  • Presentation från valnämndens ordförande om EU-valet den 9 juni.
  • Revisionsberättelse 2023 för Uddevalla kommun samt fråga om ansvarsfrihet för nämnder, styrelsen och beredningar.
  • Årsredovisning 2023 för Uddevalla kommun.
  • Uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram förslag till uppdaterade övergripande miljömål.
  • Antagande av besöksnäringsstrategi.
  • Policy för användning av artificiell intelligens, AI, i Uddevalla kommun.
  • Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten Västra Hamnen.

 

Läs hela kallelsen

Du kan ta del av kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

Kommunfullmäktiges kallelse 2024-04-10.pdf

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via vår webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand:

Webbsändning av kommunfullmäktige