Så arbetar kommunen - lättläst

Kommunen är uppdelad i förvaltningar
där personal arbetar som kallas tjänstemän.
Till varje förvaltning finns också en nämnd
med politiker som fattar de politiska besluten
om verksamheten.

Barnomsorg, skola och äldreomsorg
är en del av verksamheterna i Uddevalla kommun.

Det finns en förvaltning som hjälper
dem som har det svårt, till exempel inte kan betala
hyra och mat. Eller har problem med alkohol
eller narkotika och personer med funktionshinder.

Det finns också olika förvaltningar
som ansvarar för till exempel
miljö, gator och parker, kommunens lokaler,
kultur, fritid och gymnasieskolor.

Kommunen ska också ordna så att det finns
gator, avlopp, vatten att dricka och att soporna
blir hämtade.

Kommunen bestämmer även hur personer som bor
i kommunen får bygga.

För att sköta allt i kommunen
behövs pengar.
Alla som bor och jobbar i kommunen
betalar pengar till kommunen.
Dessa pengar kallas skatt.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor