Josefine Hansson, Undersköterska

En bild på Josefine Hansson inne på ett vårdboende

Josefine Hansson

Vad gör en undersköterska?

Vi stöttar, hjälper och uppmuntrar personer som är i behov av det. Vi finns där och hjälper personerna med duschning, ta på sig kläder men också bara att vara närvarande och sitta ned med dem. Vilket är det viktigaste vi kan göra för många ibland.

Hur kan en arbetsdag se ut?

Först går jag igenom rapporten från nattpersonal för uppdatering. Sen möter jag brukarna, vissa kanske redan är vakna och vill ha frukost och sällskap medan andra fortfarande sover. Under dagen möter vi behov utefter de uppstår, vi ger mat, medicin och hjälper till med att få deras vardag att fungera. Dagarna ser olika ut då våra brukare har olika förutsättningar och behov.

Varför började du jobba i Uddevalla kommun?

Jag är uppväxt i Uddevalla och det är en stor arbetsgivare och jag har familjemedlemmar som jobbar i kommunen, så det kändes naturligt att söka jobb här. Jag började som timvikarie och utbildades sen till undersköterska genom äldrelyftet.

Vilka egenskaper har en bra undersköterska?

Att vara närvarande är den viktigaste egenskapen du kan ha, det finns inte alltid tid att göra allt och då behöver du göra det bästa av stunden. Sen är det viktigt att du har ett genuint intresse för människor och är engagerad. Att kunna prioritera och individanpassa vården och att se brukarna som människor är jätteviktigt. Sen tycker jag även det är viktigt att hålla dina kunskaper inom yrket uppdaterade så att vi kan arbeta på ett säkert och korrekt sätt.

Vilka utmaningar finns när man arbetar med människor?

Att dagarna aldrig ser likadana ut och att brukarnas humör kan ändras snabbt, och ställa om hela dagen. Hos oss har brukarna en demensdiagnos och psykiska beteendestörningar vilket gör att vi kan ställas inför utmaningar för att tillfredsställa deras behov. Vanföreställningar, hallucinationer och oro är vanligt på avdelningen och kan vara utmanande för personal, men också väldigt utvecklande då vi får hitta orsaker och lösningar. Jag tror att det är viktigt som personal att våga testa sig fram, går det inte som planerat denna gång kanske det fungerar bättre nästa gång.

Brukarna kan ha svårt att kommunicera och om man inte tillgodoser behoven kan oro uppstå, därför är det mycket viktigt att arbeta individanpassat och se hur vi kan lösa situationen just för den enskilda brukaren. Så länge vi har ett bra samarbete mellan kollegorna, och verktyg för att ta sig igenom utmaningarna så löser det sig bra!

Hur kan jag bli undersköterska?

Det enklaste är att läsa vård- och omsorgsprogrammet på Gymnasiet som leder till en yrkesexamen. Men om du redan har läst på gymnasiet och känner att du vill bli undersköterska kan du utbilda dig via yrkeshögskola. Sen är det som jag nämnde tidigare viktigt att med ett genuint intresse för människor och veta hur du ska bemöta och kommunicera med andra personer.

Vad tycker du är viktigt hos en arbetsgivare?

Att arbetsgivaren är lyhörd mot alla inom verksamheten. Att alltid ha kollegor och avdelningens bästa i fokus.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Att det är ett varierande arbete! De kräver mycket tankeverksamhet, orsaksbedömning för att tänka på vad nästa steg blir och se över vad vi har för plan B. Att möta brukarna i deras specifika situationer är både roligt och utvecklande.

Ett sådant exempel är när vi för cirka två år sen hade en morgon med flera oroliga brukare på avdelningen. Det var våffeldagen och brukarna hade fått inbjudan till en träff med musik och mat på annat äldreboende. Personal ville gärna få dit brukarna för en trevlig stund men på grund av oron så blev vi tveksamma. Men vi gjorde ändå ett försök och gick dit, kanske skulle oron försvinna av ett miljöombyte.

Och det hela gick jättebra! Jag har aldrig någonsin sett någon njuta så mycket av våfflor och musiken i trädgården som brukarna gjorde när vi väl var där. Det var fint och ett kvitto på att våga försöka!

Förslag på sidor