Sofia Jakobsson, stödpedagog

Sofia Jakobsson

Sofia Jakobsson

Hur kommer det sig att du har valt att jobba hos Uddevalla kommun?
Det var egentligen lite av en slump, men jag ville jobba inom daglig verksamhet och hade turen att hamna hos Uddevalla kommun där jag har blivit väl omhändertagen.

Vad gör en stödpedagog?
En stödpedagog kan jobba inom LSS-verksamhet, på boende eller som i mitt fall på daglig verksamhet. Vi tar fram pedagogiska strukturer, arbetssätt och strategier så att vår personal får bra och stimulerande arbetsuppgifter som passar dem. Vi kan också göra kartläggningar och ta fram genomförandeplaner åt verksamheten.

Vad är det bästa med ditt jobb tycker du?
På vår avdelning är vi arbetsledare och personalen är brukare, och det bästa med mitt jobb är att vi gör skillnad för vår personals vardag! Vi har också en verksamhet som kan skilja sig från dag till dag, vi driver allt från café till aktivitetscenter. För oss är det viktigt att vår personal känner sig behövda och att alla kan bidra utifrån sin egen förmåga och vilja!

Hur kan en typisk arbetsdag ut?
Vi börjar med att sätta schemasättning för vår personal när de kommer klockan 9 så är det full fart hela dagen! Med allt från att göra smörgåsar till att stötta personalen i deras dagliga arbete. På eftermiddagarna utvärderar vi dagen, hur det har gått och börjar planera för nästa dag. Ibland har vi kvällsunderhållning och då kan vi och vår personal stötta aktivitetssamordnaren i deras arbete, vi har haft artister som Jack Wreeswijk, Harald Treutiger och Inger Nordström på besök som uppträtt hos oss.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?
Du kan läsa till stödpedagog på Yrkeshögskola, som bland annat finns här i Uddevalla. Men jag tog en annan väg och är lärare i grunden och fick min pedagogiska utbildning därifrån.

Vad krävs för att jobba som stödpedagog?
Du måste tycka om att jobba med människor och vara pedagogisk, dessutom behöver du kunna se till vad som är bäst för individen och se personen bakom funktionsvariationen. För mig är det också viktigt att vara prestigelös och hoppa in och hjälpa till där det behövs.

Vilka fördelar ser du med att arbeta i en kommunal verksamhet?
Vi har tydliga regler och riktlinjer att förhålla oss till, det är lätt att veta vad vi får och inte får göra. Och eftersom vi inte är vinstdrivande kan vi lägga fullt fokus på vad vår verksamhet och personal behöver.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Uddevalla kommun?
I min roll som stödpedagog finns det flera bra utvecklingsmöjligheter, exempelvis kan du bli verksamhetspedagog eller få förtroendeuppdrag som bidrar till utveckling inom verksamheten

Förslag på sidor