Elevhälsoteam

I våra skolhus finns elevhälsoteam. Teamen består av skolsköterskor, kurator, studievägledare, specialpedagoger och speciallärare.

Elever kan få stöd av speciallärare och specialpedagoger och specialpedagoger hjälper till med kompensatoriska hjälpmedel om eleven är i behov av sådana.

Skolan arrangerar också studiestöd för elever som behöver det i en mängd ämnen, några exempel är moderna språk, matematik och engelska. På flera program finns studiepass inlagda i elevernas schema och då finns lärare att tillgå.

Agneberg

Sinclair

Östrabo 1

Östrabo Y

Drogförebyggande samordnare

Miranda Gjelseth
Drogförebyggande samordnare för gymnasieskolan
0522-69 68 48


Förslag på sidor