Östrabo Y

Kurator

Malin Nilsson
Program BA, VF
0522-69 75 10

Sara Snapp
Program EE, HV, GLU
0522-69 68 74

Katarina Björketun
Program FT
0522-69 58 36

Skolsköterska

Lisbeth Sköld
Program EE, FT, HV, GLU
0522-69 74 73

Eva Berggren
Program BA, VF
0522-69 75 08

Specialpedagog

Helena Jonsson
Program BA, EE, HV, VF, GLU
0522-69 74 78

Helena Jonsson
Program FT
0522-69 74 78

Studie- och Yrkesvägledare

Terese Bernhardsson
Program BA, EE, FT, HV, VF, GLU
0522-69 75 14

Förslag på sidor