Sök i diariet

Här kan du söka efter ärenden och dokument som inte begränsas av sekretess- eller personuppgiftslag. Vissa av handlingarna finns att läsa medan andra bara finns med namn och registreringsdatum. För att ta del av handlingar som inte är publicerade är du välkommen att kontakta respektive nämnds sekretariat, telefon 0522-69 60 00.

Så här söker du

  1. Skriv in ett sökord om du vill förfina träffen.
  2. Välj om du vill söka i "Dokument", "Ärenden" eller "Möten".
  3. Välj från vilket datum du vill söka samt till vilket datum du vill söka.
  4. Välj i dropplistan "Alla beslutsinstanser" vilket diarium du vill söka i.
  5. Klicka på knappen Sök.
Bild på hur du söker handlingar

Bild på hur du söker handlingar

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00