Sök i diariet

Här kan du söka efter ärenden och dokument som inte begränsas av sekretess- eller personuppgiftslag. Vissa av handlingarna finns att läsa medan andra bara finns med namn och registreringsdatum. För att ta del av handlingar som inte är publicerade är du välkommen att kontakta respektive nämnds sekretariat, telefon 0522-69 60 00.

Förslag på sidor