Uddevallas vision

Uddevalla hjärtat i Bohuslän

Uddevalla kommuns vision är:

Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän liv, lust och läge ger livskvalitet

Liv – I Uddevalla känner sig alla välkomna – mångfald och tolerans stimulerar utveckling. Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.

Lust – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa förmågan.

Läge – Uddevalla är en del av tillväxtregionerna Oslo och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord.

Visionen antogs av kommunfullmäktige den 11 mars 2015.

Kommunfullmäktige antar kommunens vision inför varje mandatperiod och är gemensamt framtagen av styrande majoritet och opposition.

Ungdomar som hoppar med havet i bakgrunden

Strategisk plan 2015-2018

Den strategiska planen för 2015-2018 är den politiska majoritetens plan som ger strategisk vägledning för beslut och insatser på olika nivåer i organisationen. Den antogs av kommunfullmäktige den 11 mars 2015.

Styrkort

Kommunfullmäktiges styrkort 2015-2018 antogs av kommunfullmäktige den 11 mars 2015. Kommunfullmäktiges styrkort finns med som en bilaga i den strategiska planen och visar bland annat målsättningar fram till 2018. Målsättningarna följs upp och redovisas i kommunens årsredovisning.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kontaktcenter@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00