Uddevallas vision

Uddevalla hjärtat i Bohuslän

Uddevalla kommuns vision är:

Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän liv, lust och läge ger livskvalitet

Liv – I Uddevalla känner sig alla välkomna – mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling. Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.

Lust – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa förmågan.

Läge – Uddevalla är en självklar del av tillväxtregionerna Oslo och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord.

Visionen antogs av kommunfullmäktige den 13 mars 2019.

Kommunfullmäktige antar kommunens vision inför varje mandatperiod och är gemensamt framtagen av styrande majoritet och opposition.

Uddevallabron med segelbåtar nedanför

Strategisk plan

Den strategiska planen för 2020-2022 är den majoritetens plan som ger strategisk vägledning för beslut och insatser på olika nivåer i organisationen. Den antogs av kommunfullmäktige hösten 2020.

Styrkort

Kommunfullmäktiges styrkort 2020-2022 antogs av kommunfullmäktige hösten 2020. Kommunfullmäktiges styrkort finns med som en bilaga i den strategiska planen och visar bland annat vad som ska förbättras fram till 2022. Uppföljning och redovisning av kommunfullmäktiges styrkort sker i samband med kommunens delårsredovisningar.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor