Sammanträdeskalender

Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.

Kalender för januari - juni 2022

Nämnd/styrelse

jan

feb

mars

april

maj

juni

Tid

Kommunfullmäktige

12

9

9

13

11

8*

17.30

*9.00

Kommunstyrelsen

26

23

30

27

25

22

11.00

Barn och utbildningsnämnden

20

17

24

19

19

14

8.30

Kultur och fritidsnämnden

19

16

16

20

18

15

9.00

Samhällsbyggnadsnämnden

25

15

22

21

17

16

8.30

Socialnämnden

19

16

16

20

18

15

8.30

Socialnämndens arbetsutskott

-

2

2

6

4

1

13.30

Arbetsmarknads- och integrationsutskott

-

1

1

5

3, 31


8.00

Demokratiberedningen

-

9

9

13

11

-

13.30

Jävsutskottet

11*

1

1

4

3

13*

15.00 *8.00

Personalutskottet

-

1

1

4

3

13

10.00

Hälsopolitska rådet

27

-

23

-

30

-

13.00

Kommunala rådet för äldre

-

10

-

4

-

9

9.00

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

-

10

-

4*

-

9

13.00 *9.00

Revisorerna

19

2

2, 31

-

4

1

8.00

Ungdomsfullmäktige

-

10

10

19

19

-

17.00

Vänortskommittén

-

-

10

-

12

-

17.00

Vänortsstyrelen

-

21

-

25

-

-

16.00


Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.

Kalender för juli - december 2022

Nämnd/styrelse

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Tid

Kommunfullmäktige

-

-

14

12

9

14

17.30

Kommunstyrelsen

-

31

28

26

30

21

11.00

Barn och utbildningsnämnden

-

25

20

20

24

15

8.30

Kultur och fritidsnämnden

-

-

2, 21

19

23

14

9.00

Samhällsbyggnadsnämnden

-

30

22

18

17

13

8.30

Socialnämnden

20

17

21

19

16

20

8.30

Socialnämndens arbetsutskott

6

3

7

5

2

7

13.30

Arbetsmarknads- och integrationsutskott

-

-

6

4

1, 29

-

8.30

Demokratiberedningen

-

-

8

14

9

14

 13.30

Jävsutskottet

-

-

6

5*

1

16*

15.00 *8.00

Personalutskottet

-

-

6

5

1

16

10.00

Hälsopolitiska rådet

-

-

29

-

22

-

13.00

Kommunala rådet för äldre

-

-

1

27

-

6

9.00

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

-

-

1

27*

-

6

13.00

*9.00

Revisorerna

-

-

7, 29

-

2

7

8.00

Vänortskommittén

-

-

8

-

10

-

16.30

Vänortsstyrelen

-

22

-

24

-

-

16.00


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00