Sammanträdeskalender

Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.

Kalender för januari - juni 2024

Nämnd/styrelse

jan

feb

mars

april

maj

juni

Tid

Kommunfullmäktige

101413101513*

17:30
*9:00

Kommunstyrelsen

312827242926

11:00

Barn och utbildningsnämnden

241520172218

8:30

Kultur och fritidsnämnden

252928253027

9:00

Samhällsbyggnadsnämnden

232621182319

8:30

Socialnämnden

172120172219

8:30

Socialnämndens arbetsutskott

476385

13:30

Arbetsmarknads- och integrationsutskott

-763*85

9:00-12:00
*9:00-16:00

Demokratiberedningen

      

13:30

Jävsutskottet

29-4,
25
29-3

8:30-9:30

Personalutskottet

29-4,
25
29-3

10:00-12:00

Hälsopolitska rådet

22---14-


Kommunala rådet för äldre

15-14-16-

08:30-11:00

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

15-14-16-

09:30-12:00

Revisorerna

172127171512

8:00

Ungdomsfullmäktige

---2323-

17:00

Vänortskommittén

-13-16--

17:00

Vänortsstyrelen

29--4--

16:00


Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.

Kalender för juli - december 2024

Nämnd/styrelse

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Tid

Kommunfullmäktige

--1191311

17:30

Kommunstyrelsen

-2825302717

11:00

Barn och utbildningsnämnden

-2117232012

8:30

Kultur och fritidsnämnden

-2926312819

9:00

Samhällsbyggnadsnämnden

-2919172112

8:30

Socialnämnden

172117162018

8:30

Socialnämndens arbetsutskott

374264

13:30

Arbetsmarknads- och integrationsutskott

--426*4

9:00-12:00
*9:00-16:00

Demokratiberedningen

      

13.30

Jävsutskottet

-293028-2

8:30-9:30

Personalutskottet

--3028-2

10:00-12:00

Hälsopolitiska rådet

--23-14-


Kommunala rådet för äldre

--215*-3

09:00-12:00
*13:00-16:00

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

--215-3

13:00-16:00

Revisorerna

-2826232018

8:00

Ungdomsfullmäktige

      


Vänortskommittén

--12-14-

17:00

Vänortsstyrelen

-26-28--

16:00


Förslag på sidor