Sammanträdeskalender

Sammanträdesdagar för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.

Kalender 2018

Styrelse/nämnd

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

okt

Nov

Dec

Tid

Kommunfullmäktige

10

14

14

11

16

13*

-

-

12

10

14

12

17.30 *9.00

Kommunstyrelsen

31

28

28

25

30

20

-

29

26

31

28

19

11.00

Barn och utbildningsnämnden

25

15

22

19

24

15

-

23

20

25

22

13

13.00

Kultur och fritidsnämnden

18

22

22

19

24

12

-

30

20

18

22

13

9.00

Samhällsbyggnadsnämnden

18

22

22

19

24

14

-

23

20

18

22

13

8.00

Socialnämnden

17

21

21

18

16

21

18

15

19

17

21

20

8.30

Socialnämndens arbetsutskott

-

7

7

4

2

5*

4

1

5

3

7

5

13.30

*8.30

Arbetsmarknadsutskottet

-

14

14

11

9

12

-

-

12

10

14

12

8.30

Demokratiberedningen

-

9

2

6

4

-

-

-

7

5

2

7

9.00

Hållbarhetsberedningen

-

6

6

4

8

5

-

-

4

2

6

4

13.00

Hälopolitiska rådet

-

20

-

24

29

-

-

-

25

-

13

-

13.00

Jävsutskottet

-

7

7

4

2

14

-

-

5

3

7

5

8.30

Personalutskottet

-

7

7

4

2

19*

-

-

5

3

7

5

10.00 *15.00

Kommunala rådet för äldre

25

-

-

12

24

-

-

30

-

11

-

6

9.00

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

25

-

-

12*

24

-

-

30

-

11*

-

6

13.00
* 9.00

Revisorerna

17

21

21

18

16

20

-

15

19

17

21

19

11.00

Ungdomsfullmäktige

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.30

Vänortskommittèn

-

-

22

-

-

14

-

-

-

4

-

11

17.00

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00