Sammanträdeskalender

Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.

Kalender för januari - juni 2019

Nämnd/styrelse

jan

feb

mars

april

maj

juni

Tid

Kommunfullmäktige

9 (inställt)

13

13

10

8

13*

17.30 *9.00

Kommunstyrelsen

30

27

27

24

29

19

11.00

Barn och utbildningsnämnden

24

28

21

23

23

14*

8.30 *11.00

Kultur och fritidsnämnden

16

13

20

10

15

11

9.00

Samhällsbyggnadsnämnden

24

14

20

25

16

12

8.00

Samhällsplaneringsutskott

-

5

5

1

7

25

13.00

Socialnämnden

16

20

20

17

15

18

8.30

Socialnämndens arbetsutskott

-

6

6

3

2

4

13.30

Arbetsmarknads och integrationsutskott

-

13

13

10

8

12

8.30

Demokratiberedningen

-

-

8

11*

10

-

13.30, *9.00

Jävsutskottet

-

6

6

3

8

5

8.30

Personalutskottet

-

20

-

9*

2

12

10.00, *13.00

Ekonomiutskottet

-

-

-

15

20

10

15.00

Kommunala rådet för äldre

-

7

-

4

9

-

9.00

Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning

-

-

-

4

-

-

9.00

Revisorerna

16

20

20

17

15

19

11.00

Valnämnden

-

-

13

-

-

-

16.00

Vänortskommittén

-

14

-

-

9 (inställt)

16.30

Vänortsstyrelen

28

-

-

29

-

-

16.00

Sammanträdestider för nämnder, styrelse och utskott.

Kalender för augusti - december 2019 

Nämnd/styrelse

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Tid

Kommunfullmäktige

-

-

11

9

13

11

17.30

Kommunstyrelsen

-

28

25

30

27

18

11.00

Barn och utbildningsnämnden

-

21

19

24

21

10

8.30

Kultur och fritidsnämnden

-

26

18

16

20

19

9.00

Samhällsbyggnadsnämnden

-

22

17

17

14

12

8.00

Samhällsplaneringsutskott

-

-

3

1

5

3

13.00

Socialnämnden

17

21

18

16

20

17

8.30

Socialnämndens arbetsutskott

3

7

4

2

6

4

13.30

Arbetsmarknads och integrationsutskott

-

-

11

9

13

11

8.30

Demokratiberedningen

-

-

13

4

15

13

 13.30

Jävsutskottet

-

-

4

2

6

4

8.30

Personalutskottet

-

-

4

2

6

11

10.00

Ekonomiutskottet

-

-

16

21

18

9

15.00

Kommunala rådet för äldre

-

29

-

10

-

5

9.00

Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning

-

-

-

10

-

-

9.00

Revisorerna

-

21

18

16

20

18

11.00

Vänortskommittén

-

-

12

-

14

-

16.30

Vänortsstyrelen

-

26

-

28

-

-

16.00


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00