Sammanträdeskalender

Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.

Kalender för januari - juni 2023

Nämnd/styrelse

jan

feb

mars

april

maj

juni

Tid

Kommunfullmäktige

11

8

8

12

10

14*

17:30
*9:00

Kommunstyrelsen

25

22

29

26

31

28

11:00

Barn och utbildningsnämnden

12

14

9

13

11

15

8:30

Kultur och fritidsnämnden

26

23

23

27

25

29

9:00

Samhällsbyggnadsnämnden

19

16

16

20

16

22

8:30

Socialnämnden

4, 18

15

15

19

17

21

8:30

Socialnämndens arbetsutskott

-

1

1

5

3

7

13:30

Arbetsmarknads- och integrationsutskott

-

7*

6

5

9

7

9:00-12:00
*9:00-16:00

Demokratiberedningen

-

8

8

12

10

-

13:30

Jävsutskottet

31

28

-

4

2

8

8:30-9:30

Personalutskottet

31

28

-

4

2

8

10:00-12:00

Hälsopolitska rådet

30

-

-

-

-

1


Kommunala rådet för äldre

-

10

-

21

29

-

09:00-12:00

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

-

10

-

21*

29

-

13:00-16:00
*09:00-12:00

Revisorerna

18

1

1, 30

-

3

7

8:00

Ungdomsfullmäktige

-

9

13

20

25

-

17:00

Vänortskommittén

-

16

-

27

-

-

17:00

Vänortsstyrelen

30

-

-

11

-

-

16:00


Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.

Kalender för juli - december 2023

Nämnd/styrelse

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Tid

Kommunfullmäktige

-

-

13

11

8

13

17:30

Kommunstyrelsen

-

-

27

25

29

20

11:00

Barn och utbildningsnämnden

-

24

14

12

9

7

8:30

Kultur och fritidsnämnden


31

28

26

23

21

9:00

Samhällsbyggnadsnämnden

-

31

21

19

16

14

8:30

Socialnämnden

19

16

20

18

15

19

8:30

Socialnämndens arbetsutskott

5

2

6

4

1

5

13:30

Arbetsmarknads- och integrationsutskott

-

-

6

2*

6

6

9:00-12:00
*9:00-16:00

Demokratiberedningen

-

-

13

11

8

13

13.30

Jävsutskottet

-

-

5

3, 31

-

5

8:30-9:30

Personalutskottet

-

-

5

2, 31

-

5

10:00-12:00

Hälsopolitiska rådet

-

-

25

-

22

-


Kommunala rådet för äldre

-

28

-

2

27

-

09:00-12:00

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

-

28

-

2*

27

-

13:00-16:00
*09:00-12:00

Revisorerna

-

30

28

-

1

6

8:00

Ungdomsfullmäktige
Vänortskommittén

-

-

28

-

30

-

17:00

Vänortsstyrelen

-

-

11

-

13


16:00


Förslag på sidor