Sammanträdeskalender

Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.

Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.

Kalender för juli - december 2023

Nämnd/styrelse

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Tid

Kommunfullmäktige

-

-

13

11

8

13

17:30

Kommunstyrelsen

-

30

27

25

29

20

11:00

Barn och utbildningsnämnden

-

24

14

12

9

7

8:30

Kultur och fritidsnämnden


31

28

26

23

21

9:00

Samhällsbyggnadsnämnden

-

31

21

19

16

14

8:30

Socialnämnden

19

16

20

18

15

19

8:30

Socialnämndens arbetsutskott

5

2

6

4

1

5

13:30

Arbetsmarknads- och integrationsutskott

-

-

6

2*

6

6

9:00-12:00
*9:00-16:00

Demokratiberedningen

-

-

13

11

8

13

13.30

Jävsutskottet

-

-

5

3, 31

-

5

8:30-9:30

Personalutskottet

-

-

5

2, 31

-

5

10:00-12:00

Hälsopolitiska rådet

-

-

25

-

22

-


Kommunala rådet för äldre

-

28

-

2

27

-

09:00-12:00

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

-

28

-

2*

27

-

13:00-16:00
*09:00-12:00

Revisorerna

-

30

28

-

1

6

8:00

Ungdomsfullmäktige
Vänortskommittén

-

-

28

-

30

-

17:00

Vänortsstyrelen

-

-

11

-

13


16:00


Kalender för januari - juni 2024

Nämnd/styrelse

jan

feb

mars

april

maj

juni

Tid

Kommunfullmäktige

101413101513*

17:30
*9:00

Kommunstyrelsen

312827242926

11:00

Barn och utbildningsnämnden

241520172218

8:30

Kultur och fritidsnämnden

      

9:00

Samhällsbyggnadsnämnden

232621182319

8:30

Socialnämnden

172120172219

8:30

Socialnämndens arbetsutskott

476385

13:30

Arbetsmarknads- och integrationsutskott

-763*85

9:00-12:00
*9:00-16:00

Demokratiberedningen

      

13:30

Jävsutskottet

29-4,
25
29-3

8:30-9:30

Personalutskottet

29-4,
25
29-3

10:00-12:00

Hälsopolitska rådet

22---14-


Kommunala rådet för äldre

15-14-16-

08:30-11:00

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

15-14-16-

09:30-12:00

Revisorerna

172127171512

8:00

Ungdomsfullmäktige

      

17:00

Vänortskommittén

      

17:00

Vänortsstyrelen

      

16:00


Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.

Kalender för juli - december 2024

Nämnd/styrelse

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Tid

Kommunfullmäktige

--1191311

17:30

Kommunstyrelsen

-2825302717

11:00

Barn och utbildningsnämnden

-2118?232012

8:30

Kultur och fritidsnämnden

      

9:00

Samhällsbyggnadsnämnden

-2919172112

8:30

Socialnämnden

172118162018

8:30

Socialnämndens arbetsutskott

374264

13:30

Arbetsmarknads- och integrationsutskott

--426*4

9:00-12:00
*9:00-16:00

Demokratiberedningen

      

13.30

Jävsutskottet

-293028-2

8:30-9:30

Personalutskottet

--3028-2

10:00-12:00

Hälsopolitiska rådet

--23-14-


Kommunala rådet för äldre

--215*-3

09:00-12:00
*13:00-16:00

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

--215-3

13:00-16:00

Revisorerna

-2826232018

8:00

Ungdomsfullmäktige

      


Vänortskommittén

      

17:00

Vänortsstyrelen

      

16:00


Förslag på sidor