Sammanträdeskalender

Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.

Kalender för januari - juni 2020

Nämnd/styrelse

jan

feb

mars

april

maj

juni

Tid

Kommunfullmäktige

8

12

11

8

13

10

17.30

Kommunstyrelsen

29

26

25

29

27

17

11.00

Barn och utbildningsnämnden

23

27

19

23

19

11

8.30

Kultur och fritidsnämnden

22

19

18

22

20

15

9.00

Samhällsbyggnadsnämnden

21

20

17

16

20

18

8.00

Socialnämnden

15

19

18

15

20

16

8.30

Socialnämndens arbetsutskott

-

5

4

1

6

3

13.30

Arbetsmarknads och integrationsutskott

22

12

11

22

13

3

8.30

Demokratiberedningen

-

13

12

2

7

-

13.30

Jävsutskottet

8

5

4

1

6

2

9.00

Personalutskottet

-

5

4

1

6

3

10.00

Hälsopolitska rådet

-

25

-

28

26

-

13.00

Kommunala rådet för äldre

-

6

-

2

7

-

9.00

Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning

-

6

-

2*

7

-

13.00 *9.00

Revisorerna

22

19

18

22

13

17

11.00

Vänortskommittén

-

13

-

-

14

-

16.30

Vänortsstyrelen

27

-

-

27

-

-

16.00

Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.

Kalender för augusti - december 2020

Nämnd/styrelse

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Tid

Kommunfullmäktige

-

-

9

14

11*

9

17.30
*9.00

Kommunstyrelsen

-

26

30

28

25

16

11.00

Barn och utbildningsnämnden

-

20

24

22

17

14

8.30

Kultur och fritidsnämnden

-

31

23

21

18

8

9.00

Samhällsbyggnadsnämnden

-

18

17

15

19

17

8.00

Socialnämnden

15

19

16

21

18

15

8.30

Socialnämndens arbetsutskott

1

5

2

7

4

2

13.30

Arbetsmarknads och integrationsutskott

-

-

9

14

11

2

8.30

Demokratiberedningen

-

-

10

8

12

3

 13.30

Jävsutskottet

-

-

2

7

4

1

9.00

Personalutskottet

-

-

2

7

4

2

10.00

Hälsopolitiska rådet

-

-

-

13

24

-

13.00

Kommunala rådet för äldre

-

27

-

8

-

3

9.00

Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning

-

27

-

8*

-

3

13.00

*9.00

Revisorerna

-

26

23

21

18

16

11.00

Vänortskommittén

-

-

10

-

12

-

16.30

Vänortsstyrelen

-

24

-

26

-

-

16.00


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00