Skattesatser

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. Siffrorna i tabellerna anger antal kronor per beskattningsbar 100-lapp. I kommunalskatten ingår förutom skatt till kommunen även skatt till landstinget (Västra Götalandsregionen). Uddevalla kommuns skattesats uppgår inkomstår 2018 till 22,16 kronor per hundralapp, det vill säga 22,16 % av den beskattningsbara inkomsten.

Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling du tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.

Skattesats 2018

Församling

Summa inkl. kyrkoavgift

Summa ej kyrkoavgift

Skatt kommunen

Skatt Landstinget

Avgift Svenska kyrkan

Begravningsavgift

Bokenäs

35,20

33,88

22,16

11,48

1,32

0,24

Bäve

34,99

33,88

22,16

11,48

1,11

0,24

Herrestad

35,09

33,88

22,16

11,48

1,21

0,24

Lane-Ryr

34,99

33,88

22,16

11,48

1,11

0,24

Ljungskile

34,91

33,88

22,16

11,48

1,03

0,24

Dalaberg

34,99

33,88

22,16

11,48

1,11

0,24

Uddevalla

34,99

33,88

22,16

11,48

1,11

0,24

 

Kontakt

Helena Olsson, +46 522‑69 60 36

Controller

helena.olsson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00