Skattesatser

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. Siffrorna i tabellerna anger antal kronor per beskattningsbar 100-lapp. I kommunalskatten ingår förutom skatt till kommunen även skatt till regionen (Västra Götalandsregionen). Uddevalla kommuns skattesats uppgår inkomstår 2024 till 22,16 kronor per hundralapp, det vill säga 22,16 % av den beskattningsbara inkomsten.

Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling du tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.

Skattesats 2024


Församling

Skatt med kyrkoavgift

Skatt utan kyrkoavgift

Skatt till kommun

Skatt till region

Kyrko-avgift

Begravnings-avgift

Bokenäs

35,237

33,917

22,16

11,48

1,32

0,277

Bäve

35,127

33,917

22,16

11,48

1,21

0,277

Herrestad

35,127

33,917

22,16

11,48

1,21

0,277

Lane-Ryr

35,127

33,917

22,16

11,48

1,21

0,277

Ljungskile

35,057

33,917

22,16

11,48

1,14

0,277

Dalaberg

35,127

33,917

22,16

11,48

1,21

0,277

Uddevalla

35,127

33,917

22,16

11,48

1,21

0,277

Kontakt

Bengt Adolfsson, ekonomichef

+46 522‑69 60 15

bengt.adolfsson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor