Skattesatser

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. Siffrorna i tabellerna anger antal kronor per beskattningsbar 100-lapp. I kommunalskatten ingår förutom skatt till kommunen även skatt till regionen (Västra Götalandsregionen). Uddevalla kommuns skattesats uppgår inkomstår 2021 till 22,16 kronor per hundralapp, det vill säga 22,16 % av den beskattningsbara inkomsten.

Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling du tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.

Skattesats 2021

Församling

Skatt med kyrkoavgift

Skatt utan kyrkoavgift

Skatt till kommun

Skatt till region

Kyrko-avgift

Begravnings-avgift

Bokenäs

35,21

33,89

22,16

11,48

1,32

0,253

Bäve

35,10

33,89

22,16

11,48

1,21

0,253

Herrestad

35,10

33,89

22,16

11,48

1,21

0,253

Lane-Ryr

35,10

33,89

22,16

11,48

1,21

0,253

Ljungskile

34,92

33,89

22,16

11,48

1,03

0,253

Dalaberg

35,10

33,89

22,16

11,48

1,21

0,253

Uddevalla

35,10

33,89

22,16

11,48

1,21

0,253


Kontakt

Helena Olsson, +46 522‑69 60 36

Controller

helena.olsson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00