Skattesatser

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. Siffrorna i tabellerna anger antal kronor per beskattningsbar 100-lapp. I kommunalskatten ingår förutom skatt till kommunen även skatt till regionen (Västra Götalandsregionen). Uddevalla kommuns skattesats uppgår inkomstår 2023 till 22,16 kronor per hundralapp, det vill säga 22,16 % av den beskattningsbara inkomsten.

Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling du tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.

Skattesats 2023


Församling

Skatt med kyrkoavgift

Skatt utan kyrkoavgift

Skatt till kommun

Skatt till region

Kyrko-avgift

Begravnings-avgift

Bokenäs

35,22

33,90

22,16

11,48

1,32

0,258

Bäve

35,11

33,90

22,16

11,48

1,21

0,258

Herrestad

35,11

33,90

22,16

11,48

1,21

0,258

Lane-Ryr

35,11

33,90

22,16

11,48

1,21

0,258

Ljungskile

35,04

33,90

22,16

11,48

1,14

0,258

Dalaberg

35,11

33,90

22,16

11,48

1,21

0,258

Uddevalla

35,11

33,90

22,16

11,48

1,21

0,258

Kontakt

Micaela Fondin, budgetcontroller

+46 522-69 61 34

micaela.fondin@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor