En del av Parkens förskola rivs och barnen får följa arbetet

Den allra äldsta byggnaden inom Parkens förskola som ligger mot Göteborgsvägen ska rivas för att ge plats för en ny förskola. På torsdag 7 december klockan 09.15 kommer de första grävmaskinerna till förskolan.

Då ska även ett 20-tal förskolebarn från Parkens förskola vara med och se hur rivningen går till i praktiken och följa hela rivningsarbetet.

Barnen på förskolan är anmälda till Klimatdetektiverna. Det innebär att de kommer att följa rivningen för att se hur man kan ta hand om materialet i ett hus, vad man kan återvinna och vad man kan återbruka. Hur ser det ut innan förskolan rivs och hur ser det ut efteråt? Vart tar materialet vägen? Förskolan vill undervisa barnen om återvinning och återbruk.

Media är välkomna att vara med när den äldsta byggnaden inom Parkens förskola börjar rivas! Barnen från förskolan har med sig frågor som de vill ha svar på och de kommer att få veta hur rivningen går till och vad som ska sparas/återanvändas.

Tid och plats: Torsdag 7 december klockan 09.15, Parkens förskola, Matrosgatan 1, Uddevalla

Pressinbjudan (pdf för utskrift) Pdf, 110.9 kB.

För mer information kontakta gärna:

Willy Ivarsson
Projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon 0522–69 63 42
e-post willy.ivarsson@uddevalla.se

Lise-Lott Fjell
Pedagog Parkens förskola
Förskollärare och Naturvetenskap och teknikutvecklare
Telefon 0522 - 69 72 53
e-post: lise-lott.fjell@uddevalla.se