Flyktingmottagande Ukraina

Det är Migrationsverket som har ansvaret för mottagandet av människor som söker asyl och för människor som kommer som massflyktingar. Uddevalla kommun hjälper just nu Migrationsverket med att upplåta tillfälliga evakueringsboenden i kommunens regi.

Uddevalla kommun har ständig dialog med Migrationsverket om hur vi på bästa sätt kan organisera oss för ett ordnat och effektivare flyktingmottagande genom att hitta bra lösningar på tillfälliga boenden i kommunal regi. Kommunen tar i nuläget bara emot flyktingar från Ukraina som anvisas hit av Migrationsverket.

De flyktingar som eventuellt stannar i Uddevalla en längre period kommer att i ett senare skede ingå i kommunens ordinarie mottagande av nyanlända.

Har du tagit emot flyktingar i ditt hem?

Vi vet att det finns både privatpersoner och organisationer som har tagit emot flyktingar i sitt hem och vill hjälpa till. Det är fantastiskt vilken medmänsklighet väldigt många visar! Du som har tagit emot en flykting i ditt hem behöver se till att flyktingen kontaktar Migrationsverket för att boka tid för registrering så att personen på flykt ska få beslut om uppehållstillstånd som massflykting. Det är bara när man fått beslut från Migrationsverket som man har rätt till bistånd enligt lagen om asylsökande.

Från och med den 21 mars är det möjligt att göra en digital ansökan för att på så sätt kunna bli registrerad. Det krävs dokument, ID-handlingar med mera. Däremot kommer biometriupptagningen, det vill säga foto och fingeravtryck, att göras vid ett senare tillfälle, då krävs tidsbokning eftersom man behöver vara på plats fysiskt.

Ukrainska medborgare med biometriskt pass som är oregistrerade kan stanna i Sverige i 90 dagar som turist. Då har man exempelvis inte rätt till bistånd, varken från Migrationsverket eller kommunen. Därför är det viktigt att så många som möjligt registrerar sig. Om du som privatperson tar emot flyktingar som saknar egna ekonomiska medel, får du just nu själv stå för kost och logi innan beslut om uppehållstillstånd som massflykting från Migrationsverket.

Nedan har vi samlat frågor och svar för att på detta sätt ge våra kommuninvånare den information som ni kan tänkas behöva i den flyktingkris vi befinner oss i just nu. Du kan läsa fler frågor och svar hos Migrationsverket.


Kontakt

Björn Segelod, säkerhetschef

+46 522‑69 65 65

bjorn.segelod@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Frågor och svar

 • Hur arbetar kommunen med flyktingmottagande?

  Uddevalla kommun har ständig dialog med Migrationsverket om hur vi på bästa sätt kan organisera oss för ett ordnat och effektivare flyktingmottagande genom att hitta bra lösningar på tillfälliga boenden i kommunal regi. Kommunen tar i nuläget bara emot flyktingar från Ukraina som anvisas hit av Migrationsverket.

 • Var vänder sig flyktingar för beslut enligt massflyktsdirektivet eller för att söka asyl?

 • Har flyktingen inte blivit registrerad på Migrationsverket?

  Flyktingen måste registreras på Migrationsverket. Det finns sedan 21 mars en digital e-ansökan, men det behövs även tidsbokning på plats för fullständig registrering. Det är viktigt att påbörja registrering om flyktingen inte kan klara sig själv ekonomiskt.

  Om man som flykting är oregistrerad har man exempelvis inte rätt till bistånd, varken från Migrationsverket eller kommunen. Därför är det viktigt att så många som möjligt registrerar sig. Om du som privatperson tar emot flyktingar som saknar egna ekonomiska medel, får du just nu själv stå för kost och logi innan beslut om uppehållstillstånd som massflykting från Migrationsverket.

  Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet (Migrationsverket)

  Apply for protec­tion under the Tempo­rary Protec­tion Directive (Swedish Migration Agency, migrationsverket.se)

 • Får flyktingar från Ukraina arbeta i Sverige?

  Ja, alla flyktingar från Ukraina som fått beslut från Migrationsverket om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att arbeta här precis som vem som helst.

  Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet, Migrationsverket

  För dig från Ukraina som söker arbete Ви з України? - Arbetsförmedlingen

  Skatteverket – information till dig som kommer till Sverige från Ukraina

  Arbetsförmedlingen och Skatteverket finns på Statens servicecenter på Lilla Norrgatan 1, Uddevalla Uddevalla servicekontor - Statens servicecenter

  Är du arbetsgivare och vill anställa flyktingar från Ukraina?

  Svenskt näringsliv har en checklista för dig som arbetsgivare Arbetsgivare kan hjälpa ukrainska flyktingar till jobb

 • Hur kan en flykting i ekonomisk nöd få bistånd?

  Flyktingen måste först vända sig till Migrationsverket för att där göra en ansökan om bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande, LMA.

  Ekonomiskt stöd (Migrationsverket)

  Ansökan om dagersättning (Migrationsverket)

  Instruktioner till ansökan om dagersättning (Migrationsverket)

 • Vad gäller vid behov av sjukvård för flyktingar?

  Personer som har tvingats lämna Ukraina ska erbjudas vård på lika villkor som asylsökande. Det innebär att:

  • Den som inte fyllt 18 år ska erbjudas vård och tandvård i samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom regionen.
  • Den som har fyllt 18 år ska erbjudas vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning samt tandvård. Hälsoundersökning ska erbjudas när individen har etablerat boende inom regionen. I andra fall ska hälsoundersökning erbjudas så snart det lämpligen kan ske.
  • Alla vårdgivare som möter flyktingar i behov av vård ska erbjuda dem vård motsvarande den vård som asylsökande har rätt till. Det gäller både personer som berörs av EU:s massflyktsdirektiv och personer som kommer inom ramen för den fria rörligheten i EU. Beslutet gäller tills vidare inom Västra Götalandsregionen och kan komma att revideras.

  Kriget i Ukraina (Västra Götalandsregionen)

  To seek healthcare in Sweden (1177 Vårdguiden)

  1177 in other languages (1177 Vårdguiden)

 • Vad gäller kring försäkringar om jag har flyktingar boende hos mig?

  Med anledning av flyktingsituationen och det akuta behovet av boende anpassar många försäkringsbolag det tillfälliga skyddet i hemförsäkringen för de som öppnar upp sitt hem för människor på flykt. Kontakta ditt försäkringsbolag. Följande försäkringsbolag har utökat skyddet i hemförsäkringen när det gäller flyktingar som bor hos privatpersoner:

  IF

  Folksam

  Länsförsäkringar

  Dina försäkringar

 • Har flyktingar rätt till förskola?

  Ja, om familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket. Familjen har då rätt till förskola på samma villkor som för svenska medborgare. Barn i åldern 1-12 år har rätt till plats inom förskola och fritidshem om vårdnadshavaren

  • förvärvsarbetar
  • studerar
  • är arbetslös (och aktivt söker arbete enligt 9 § lagen om arbetslöshetsförsäkring) eller
  • är föräldraledig (och omfattas av föräldraledighetslagen)

  Allmän förskola för 3-6 år

  Alla barn i åldern 3-6 år har rätt till allmän förskola från och med augusti det år barnet fyller tre år. För allmän förskola finns inget krav på sysselsättning i form av arbete eller studier. Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan som vanligtvis fördelas på tre timmar per dag. Verksamheten är avgiftsfri.

  Sök plats i förskola

  Vid kommunens kontaktcenter i Rådhuset kan vårdnadshavarna få hjälp att söka plats i förskola via särskild ansökningsblankett. Du kan också hitta blanketten via kommunens e-tjänst där du kan ladda ner och skriva ut den. Alternativt kan du be kontaktcenter skicka den till dig genom att mejla kommunen@uddevalla.se eller ringa 0522-69 60 00. Ansökningsblanketten finns på svenska och engelska.

 • Har flyktingar rätt att gå i skolan?

  Ja, flyktingar har rätt till skolgång om familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket. Barn som är asylsökande har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år.

  Vårdnadshavare kan få hjälp via kommunens kontaktcenter i Rådhuset att ansöka om skolplacering. Ansökan sker på särskild blankett.

  När din ansökan skickats in så handlägger barn och utbildning ärendet för att barnet ska få en skolplacering. Barnet får först börja på Bryggan, som tar emot nyanlända elever. Alla barn i åldrarna 7-16 år som kommer från ett annat land får sin första skoltid på Bryggan. När det gäller barn från Ukraina kommer även barn i förskoleklass till Bryggan. Där lär sig eleverna grundläggande svenska samtidigt som elevernas kunskaper och färdigheter på sitt modersmål kartläggs.

  Mer information om Bryggan

 • Vad gör jag om jag ser någon flykting som är utsatt för brott eller far illa?

  Anmäl till polisen om du misstänker att någon är utsatt för brott. Vid akuta situationer och pågående brott, ring 112. Om det inte är akut kan du kontakta polisen på 077-114 14 00.

  Läs mer om människohandel på polisens webbplats

  Om du vill ha stöd och råd gällande misstänkt människohandel kan du vända dig till Nationellt Metodstödsteam, som ger stöd till yrkesverksamma och frivilliga.

  Nationellt Metodstödteams webbplats

  Socialtjänsten i Uddevalla kommun erbjuder olika former av hjälp och stöd till dig som är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp i nära relation. Du kan vara kvinna, man, barn eller ungdom.

  Våld i nära relationer

  Jämställdhetsmyndigheten har information på ukrainska och engelska om trafficking och människohandel.

  To you fleeing Ukraine - Swedish Gender Equality Agency (jamstalldhetsmyndigheten.se)

 • Vad gäller om flyktingar från Ukraina har med sig husdjur?

  Det finns regler för att ta in djur till Sverige men just nu råder force majeure-undantag för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina.

  Om ett sällskapsdjur från Ukraina befinner sig i Sverige utan att ha kontrollerats av tullpersonal vid gränsen, ska djuret så fort som möjligt tas till en veterinär. Veterinären kontrollerar djuret och dess handlingar, för att bedöma djurets rabiesstatus.

  Det är viktigt att kontakta veterinären i förväg, eftersom djuret inte får komma i kontakt med andra djur eller besökare på kliniken.

  Jordbruksverket står för besökskostnaden, det vill säga basavgift, eventuell id-märkning, blodprov med antikroppsanalys, och andra åtgärder som de beslutar om.

  Jordbruksverket har mer information om vad som gäller för hantering av husdjur från Ukraina Rysslands invasion av Ukraina (Jordbruksverket)

 • Har du en bostad som kan användas för människor på flykt eller kan du tolka?

  Just nu ordnar kommunen fram boenden för flyktingar men behovet kan snabbt ändras. Har du bostad som kan användas för människor på flykt? Eller kan du prata ukrainska eller andra språk och kan tolka? Vi kan i så fall komma att kontakta dig om och när det blir aktuellt, om behovet skulle uppstå.

  Du kan göra en intresseanmälan via detta formulär:
  Har du tillgång till bostad för flyktingar eller kan du tolka?

 • Jag vill skänka kläder eller möbler, hur gör jag?

  Uddevalla kommun kan i nuläget inte samordna större insamlingar av kläder, möbler och sängar från privatpersoner. Om behovet uppstår så hör vi av oss till de organisationer som vi redan har kontakt och samarbetar med. Det finns flera frivilligorganisationer som gör insamlingar av olika slag.

  Hos Svensk insamlingskontroll hittar du organisationer som har godkända ”90-konton”, så att insamlade pengar går till det ändamål som utlovas. Svensk insamlingskontroll

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00