Flyktingmottagande Ukraina

Det är Migrationsverket som har ansvaret för mottagandet av människor som söker asyl och för människor som kommer som massflyktingar. Uddevalla kommun har hjälpt Migrationsverket med att upplåta tillfälliga evakueringsboenden i kommunens regi.

Uddevalla kommun har ständig dialog med Migrationsverket om hur vi på bästa sätt kan organisera oss för ett ordnat och effektivare flyktingmottagande genom att hitta bra lösningar på tillfälliga boenden i kommunal regi. Kommunen tar bara emot flyktingar från Ukraina som anvisas hit av Migrationsverket.

De flyktingar som eventuellt stannar i Uddevalla en längre period kommer att i ett senare skede ingå i kommunens ordinarie mottagande av nyanlända.

Ny organisation för flyktingmottagande Ukraina

Från 1 juli gäller nya regler som syftar till en jämnare fördelning av boendeplatser för flyktingar över landet. Från detta datum och framåt har Uddevalla kommun ansvar för att ta emot och ordna boende för 110 flyktingar som anvisas hit från Migrationsverket, utifrån en fördelning på nationell nivå. Migrationsverket har fortfarande ansvaret för flyktingarna eftersom de inte blir folkbokförda i kommunen. Flyktingarna har samma rättigheter som asylsökande, och får ersättning från Migrationsverket. Flyktingar från Ukraina som fått skydd enligt massflyktsdirektivet får skydd i ett år med chans till förlängning av skyddet i max tre år.

Från 1 juli blir arbetsmarknadsavdelningen ansvarig för den kommunala samordningen kring mottagande av flyktingar från Ukraina, medan socialtjänsten kommer att hantera införskaffning, drift och bemanning av de boenden som kommunen anordnar.

Bor flyktingar i värdfamilj hos dig?

I Uddevalla bor också sedan tidigare 119 ukrainska medborgare i eget boende, främst hos värdfamiljer. Det är privatpersoner som visat ett otroligt engagemang genom att öppna upp sina hem för flyktingar från Ukraina. Främst är det frivilliga organisationer och nätverk som har gjort detta möjligt. Civilsamhället i Uddevalla har visat ett beundransvärt initiativ genom att inte bara hjälpa till med boende, utan också hjälpt till med myndighetskontakter, kläder, transport samt skapat förutsättningar för ukrainska medborgare att få ett arbete.

- Vi förstår att det kan vara svårt för värdfamiljer att ha flyktingar hos sig en längre period. Därför vädjar vi till samtliga flyktingar som idag bor hos värdfamiljer att kontakta Migrationsverket snarast. De behöver berätta för Migrationsverket att de behöver hjälp med boende och att de gärna vill ha det i Uddevalla kommun. Vi vill såklart att de 119 flyktingar från Ukraina som redan bor i kommunen ska få stanna kvar i Uddevalla, säger Said Osman, integrationsstrateg.

Nedan har vi samlat frågor och svar för att på detta sätt ge våra kommuninvånare den information som ni kan tänkas behöva i den flyktingkris vi befinner oss i just nu.


Kontakt

Said Osman
Integrationsstrateg
Telefon: 0522-69 56 47
E-post: said.osman@uddevalla.se

Frågor och svar