IT och cybersäkerhet

Hur kan du som privatperson skydda dig?

Att skydda sin information mot cyberangrepp är mycket viktigt.

IT-attacker förutsätter att en angripare har hittat ett säkerhetshål. Men du skyddar både din egen information och bidrar till samhällets motståndskraft mot cyberangrepp genom några enkla åtgärder:

  • Installera säkerhetsuppdateringar på din telefon, dator och andra enheter så fort det är möjligt.
  • Var vaksam mot försök till nätfiske och försök att plantera skadlig kod, till exempel via webbsidor eller länkar i e-mejl eller sms.
  • Skydda din e-legitimation.

För mer information för dig som privatperson hänvisas du till msb.se.

Vad kan företag och organisationer göra?

Det är viktigt företag och andra organisationer att ha en plan B för sin verksamhet, säkerställa sin cyberhygien och se över säkerhetsskyddet.

Läs aktuell information om cyberhygien, rapportering av IT-incidenter och säkerhetsskydd på msb.se.

För dig som arbetar inom organisationen Uddevalla kommun

Uddevalla kommuns IT-avdelning arbetar kontinuerligt med att stärka teknik och rutiner inom IT och cybersäkerhet för kommunens verksamheter. Kommunen har idag en hög teknisk nivå och kompetens inom området. Uddevalla kommuns IT-avdelning och Enheten för trygghet och samhällsskydd har en god samverkan inom säkerhetsområdet.
Mer information för anställda finns på Inblicken.


Kontakt gällande Uddevalla kommuns IT-säkerhet:
Britt-Inger Berntsson, avdelningschef IT-avdelningen
+46 522‑69 70 77
britt-inger.berntsson@uddevalla.se

Förslag på sidor