Energirådgivning och tips, företag

Energifrågor är något som berör de allra flesta företag, men det är inte alltid lika lätt att veta var du kan vända dig för att få reda på den information som du är ute efter. Kommunen erbjuder kostnadsfri och opartisk energirådgivning till företag.

Hos kommunens energi- och klimatrådgivare kan du få rådgivning som sträcker sig från ventilations- och uppvärmningssystem till energieffektivisering av exempelvis trycklufts- och kylanläggningar. Vanliga frågor är belysning, värmepumpar, statliga bidrag, elavtal, egen elproduktion, beteende och fordonsdrivmedel.

Energi- och klimatrådgivarna erbjuder inspirerande energi- och klimatutbildning för personal. Bara genom att ändra beteende finns mycket energi och pengar att spara. Under en nattvandring kan onödig energiförbrukning bli synlig.

Företag är ofta de som har störst potential att spara energi och pengar, till låg eller ingen investeringskostnad. Rådgivningen vill därför satsa på företag och kommer gärna ut till er och agerar bollplank kring energieffektivisering i företaget.

Elintensiva företag kunde ansöka om stöd för höga elpriser hösten 2022. All information om stödet finns samlat på energimyndighetens sida om stödet och här finns också beräkningsverktyg.

Elkostnadsstöd för elintensiva företag, Energimyndigheten>>

 • Läcksök ditt tryckluftssystem
  Ett läckande tryckluftssystem kan kosta tusentals kronor per år i och med att kompressorn måste gå i onödan för att kompensera läckaget. Stäng av kompressorn nätter och helger.
 • Täta otäta portar
  En otät port gör att värmebehovet ökar och det kan påverka arbetsmiljön negativt.
 • Släck i lokaler där det inte vistas någon
  I lokaler där ingen vistas eller sällan besöks kan det vara bra att installera en närvarogivare så belysningen är tänd enbart när den behövs.
 • Se över storleken på huvud-/märksäkringen
  Att ha för högt säkrat kostar stora pengar i onödan.
 • Serva ventilationsanläggningen regelbundet
  Igensatta filter ökar elanvändningen för fläktarna i ventilationssystemet. När det är dags att byta fläktmotor, byt då till den mest energieffektiva. Det lönar sig i längden. Om möjligt, stäng av ventilation när inte lokalerna används nattetid och helger.
 • Hållbara transporter
  Transporter står för en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning. Din kommunala energi- och klimatrådgivare hjälper dig gärna med råd om hur du effektiviserar dina transporter och gör hållbara val.

Läs våra sidor om energi för privatpersoner, mycket av tipsen fungerar också för företaget.
Minska din elförbrukning och dina kostnader>>

Energieffektivisering för ditt företag

Jag vill energieffektivisera mitt företag, Energimyndigheten>>

Vägledningar för energieffektivisering i företag, Energimyndigheten>>

Webbutbildning

Utbildning för hotell, restauranger, teknikföretag, installatörer, livsmedelsföretag, fordonsverkstäder, gjuterier, bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare samt företag inom trä- och möbelindustrin. Man behöver skapa ett konto men kursen är kostnadsfri.

Verktyg i arbetet (energimyndigheten.se)

Lönsamhetsberäkningar

Verktyg i arbetet (energimyndigheten.se)

 

Webbinarie med skillnaden mellan energi och effekt, och varför den är viktig för elräkningen.

Skillnaden mellan energi och effekt>>

Totalmetodiken (för lokalbyggnader)

Totalmetodiken är en metod för att identifiera företagsekonomiska möjligheter för energieffektivisering i lokalbyggnader. I metodiken tänker man i åtgärdspaket i stället för enskilda åtgärder för att på så sätt möta uppsatta krav på lönsamhet.

Totalmetodiken - Belok>>

Tips för besöksnäringen (användbart för alla)

Turistrådet Västsverige tipsar om åtgärder och stöd för företag inom besöksnäringen.

Tips om åtgärder och stöd>>

 


Kontakt

Funktionsbrevlåda Energirådgivning Norra Bohuslän

energiradgivning@uddevalla.se

Rådhuset

Kungstorget

Förslag på sidor