Starta företag

Uddevalla kommun arbetar ständigt för att skapa ett bra näringslivsklimat och bra förutsättningar för en positiv utveckling av det befintliga näringslivet och hjälpa till vid nyetablering och expansion.

Vilka lagar och regler måste man ta hänsyn till? Vem ska man kontakta? Var finns ledig mark och lokaler? Det finns ofta många frågor. Vi kan hjälpa till att förmedla kontakter inom den kommunala organisationen, med andra företagare, med fastighetsägare och med en rad andra viktiga samarbetspartners. Vi har ett komplett kontaktnät inom hela Uddevalla för dig som företagare.

Andra möjligheter att få rådgivning

Nyföretagarcentrum
Här kan du få kostnadsfri rådgivning av erfarna rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller annat som rör ditt företagande.

Coompanion
Företagsrådgivaren för den som vill starta kooperativa företag. De arbetar och stödjer dig som är intresserad av kooperativt företagande, företagsformen ekonomisk förening och småföretagssamverkan genom kostnadsfria rådgivningar.

Verksamt.se
Verksamt.se är en samlad service och information från flera myndigheter
på samma plats för att göra det enklare för dig som driver eller vill
starta företag. Bakom hemsidan står Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket.

Almi Väst

Almi erbjuder nya företagare startseminarier och företagsskola on-line.

UngDrive

Genom företagsformen UngDrive kan personer under 18 år enkelt komma igång med försäljning till både privatpersoner och företag. Om personen är folkbokförd i Uddevalla kommun kan tjänsten användas kostnadsfritt.

Möjligheter till finansiering

Almi företagspartner / IFS
Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. De är en regional företagspartner som finns nära kunden, med ett rikstäckande nätverk och ett globalt perspektiv. De erbjuder även ett mentorsprogram. Genom IFS Rådgivning kan du med utländsk bakgrund få personlig rådgivning och praktiskt stöd. Deras IFS-rådgivare har själva invandrat till Sverige, har akademisk utbildning och egen erfarenhet från företagande.

Tillväxtverket
Tillväxtverket är en statlig myndighet som arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Många insatser är riktade direkt till företag eller blivande företagare.

Läs mer i Tillväxtverkets broschyr Starta företag utan pengar.

Västra Götalandsregionen
VG Regionen erbjuder stöd som riktar sig till företag i syfte att medfinansiera insatser som leder till nyinvesteringar, globalisering, ökad sysselsättning eller produktion. De erbjuder bland annat konsultcheckar, FoU-kort och såddfinansiering.

Informationsträffar och webbseminarier på Skatteverket
Skatteverket erbjuder kostnadsfria informationsträffar till företagare om skatter, avgifter och annat som är bra behöver veta.

Förslag på sidor