Valfrihetssystem

I Uddevalla finns valfrihetssystem inom verksamheterna hemtjänst och boendestöd. Vad som krävs för att bli leverantör inom valfrihetssystemen framgår av förfrågningsunderlaget boendestöd respektive upphandlingsdokumentet hemtjänst nedan. Leverantör kan ansöka om att bli godkänd inom ett eller båda valfrihetssystemen.

Vad innebär valfrihetssystemen?

Valfrihetssystemen innebär att invånare i Uddevalla kommun som har beviljats hemtjänst eller boendestöd, enligt socialtjänstlagen, har rätt att välja vem som ska utföra insatserna. Syftet med valfrihetssystemet är att öka brukarens valfrihet, delaktighet och inflytande.

Omfattning

Uppdraget omfattar utförandet av hemtjänstinsatser eller boendestödsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Uppdraget omfattar även utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser, på delegation, instruktion eller ordination enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Leverantören ska kunna utföra samtliga insatser enligt uppdraget mellan klockan 07:00 och 22:00 under årets alla dagar (undantag vak som gäller dygnet runt).

Etableringsområde, kapacitetstak, profilering och tilläggstjänster

Etablering inom hemtjänst

Leverantör kan etablera sig inom hela Uddevalla kommun eller inom en eller flera geografiska delar av kommunen.

Etablering inom boendestöd

Leverantör tilldelas hela Uddevalla kommun automatiskt. Områden är således inte valbart.

Profilering, kapacitetstak och tilläggstjänster

Det är möjligt för leverantör att ha en profilering och framhålla olika inriktningar och kompetenser. Leverantör måste ange ett kapacitetstak för hur många timmar per månad som kan utföras samtidigt. Leverantör kan även erbjuda tilläggstjänster till brukare.

Avtalstid

Avtalstiden är löpande.

Timpris fastställs årligen

Timpriset för hemtjänst 2022 är enligt gällande hemtjänstersättningsmodell.

  • Ersättning till kommunens utförare är för tätort 468 kr och för landsbygd 513 kr.
  • Ersättning till externa utförare är för tätort 476 kr och för landsbygd 521 kr.

Ersättningen till externa utförare inkluderar momskompensation och ersättning för kommungemensamma overheadkostnader.

Timpriset för boendestöd 2022 gäller enligt den nuvarande ersättningsmodellen för boendestöd.

  • Ersättning till kommunens utförare är 420 kr.
  • Ersättning till externa utförare är 425 kr.

Ansökan

Ansökan avseende boendestöd skickas och adresserad enligt följande:

"Ansökan - valfrihetssystem inom boendestöd dnr: SN 2019/115"
Uddevalla kommun
Socialnämnden
451 81 Uddevalla

Ansökan avseende hemtjänst görs elektroniskt via länk nedan.

Ytterligare information finns att läsa i förfrågningsunderlaget och upphandlingdokumentet nedan.

Välkommen med ansökan!

Kontakt

Åsa Jarhag Håkansson, strateg

+46 522‑69 70 31

asa.jarhaghakansson@uddevalla.se

Socialkontor

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla