Valfrihetssystem

I Uddevalla finns valfrihetssystem inom hemtjänst. Vad som krävs för att bli leverantör inom valfrihetssystemet framgår av upphandlingsdokumentet hemtjänst nedan.

Vad innebär valfrihetssystemen?

Valfrihetssystemen innebär att invånare i Uddevalla kommun som har beviljats hemtjänst har rätt att välja vem som ska utföra insatsen. Syftet med valfrihetssystemet är att öka brukarens valfrihet, delaktighet och inflytande.

Omfattning

Uppdraget omfattar utförandet av hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Uppdraget omfattar även utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser, på delegation, instruktion eller ordination enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Leverantören ska kunna utföra samtliga insatser enligt uppdraget mellan klockan 07:00 och 22:00 under årets alla dagar (undantag vak som gäller dygnet runt).

Etableringsområde, kapacitetstak, profilering och tilläggstjänster

Etablering inom hemtjänst

Leverantör kan etablera sig inom hela Uddevalla kommun eller inom en eller flera geografiska delar av kommunen.

Profilering, kapacitetstak och tilläggstjänster

Det är möjligt för leverantör att ha en profilering och framhålla olika inriktningar och kompetenser. Leverantör måste ange ett kapacitetstak för hur många timmar per månad som kan utföras samtidigt. Leverantör kan även erbjuda tilläggstjänster till brukare.

Avtalstid

Avtalstiden är löpande.

Timpris fastställs årligen

Timpriset för hemtjänst 2024 är enligt gällande hemtjänstersättningsmodell.

  • Ersättning till kommunens utförare är för tätort 496 kr och för landsbygd 555 kr.
  • Ersättning till externa utförare är för tätort 506 kr och för landsbygd 564 kr.

Ersättningen till externa utförare inkluderar momskompensation och ersättning för kommungemensamma overheadkostnader.

Ansökan

Ansökan görs elektroniskt via länk nedan.

Ytterligare information finns att läsa i upphandlingdokumentet nedan.

Välkommen med ansökan!

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor