Hur ska vi utveckla våra aktivitetsplatser?

Hur ska våra aktivitetsplatser i Uddevalla se ut i framtiden? Hur uppmuntrar vi till sport, lek och rörelse på bästa sätt? Kom och möt oss och prata om hur vi utvecklar våra platser för fysisk aktivitet.

Uddevalla kommun vill gärna utveckla kommunens aktivitetsplatser så som bollplaner och grusplaner, för att locka ännu mer till aktivitet och rörelse i framtiden. I ett projekt med Göteborgs universitet undersöker vi hur dessa platser kan utformas.

Nu bjuder vi in dig som kan bidra med tankar och diskussioner!

Välkommen att träffa oss!

Vi kommer finnas på plats för att samla in era tankar, och vi vill gärna veta vad du tycker bäst om med platserna och vad du vill utveckla vidare. Vi bjuder in till två träffar i Ljungskile till att börja med se tid och plats nedan. Diskussionerna kommer vi ta med oss vidare i vårt arbete med alla kommunens ytor för aktivitet.

Har du ingen möjlighet att möta oss på plats får du gärna lämna in dina tankar via vårt formulär längst ner på sidan.

Träff 3 - Smultronstigen, Ljungskile

Datum: 6 maj
Tid: kl. 15:00- ca 18.00
Plats:
Bollplan vid Smultronstigen
Övrigt: Alla välkomna, oavsett ålder och hur mycket du använder platsen idag.

Träff 4 - Irisvägen, Ljungskile

Datum: 7 maj
Tid: kl. 15:00- ca 18.00
Plats:
Bollplan mellan Irisvägen/Hästhovsvägen
Övrigt: Alla välkomna, oavsett ålder och hur mycket du använder platsen idag.

Uddevalla kommun har ett forskningsprojekt tillsammans med Göteborgs universitet där vi vill utveckla våra platser för fysisk aktivitet. Projektet heter En hållbar infrastruktur för egenorganiserad fysisk aktivitet och är en del i Uddevalla kommuns folkhälsoarbete.

Projektet ska bidra till en ökad kunskap om hur platser för egenorganiserad fysisk aktivitet kan utformas. Det är viktigt då allt fler människor är fysiskt aktiva på egen hand. Projektet kommer ge förslag på planeringsprocesser och verktyg för att kunna möta behovet av fysisk aktivitet på ett mer jämställt sätt.

Under våren kommer projektet gå in i sin intervjufas och 4 stycken bollplaner i Ljungskile kommer stå som grund för att identifiera vad som ger lust till fysisk aktivitet. Resultatet kommer publiceras i en rapport och vara en del i planering för utveckling av Uddevallas platser för fysiskt aktivitet framgent.

Vi som arbetar med projektet

Åsa Andersson, Göteborgs universitet, Janni Olsson och Madelene Petersson trädgårdsingenjörer på samhällsbyggnad, Uddevalla kommun.

Frågor?

Har du frågor om forskningsprojektet kontakta Åsa Andersson vi e-post.

Datalagring

Projektet kommer att hantera den data som samlas in i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och Göteborgs universitets riktlinjer för databehandling, säkerhet och lagring.

Frågeformulär

Har du ingen möjlighet att möta oss på plats får du gära lämna in dina tankar via vårt formulär nedan.

  • Du behöver inte använda ytorna idag för att komma med dina tankar, vi vill gärna ha in många olika tankar och förslag.
  • Du behöver inte svara på alla frågor, svara på det som engagerar just dig.
  • Har du möjlighet - skriv vilken yta det är som ligger närmast dig, eller vilken yta du har i tankarna när du svarar på frågorna.

Fyll i dina personuppgifter om du vill att vi ska kunna kontakta dig

Fyll i din e-post om du vill att vi ska kunna kontakta dig


Intervjufrågor

Håller du på med fysisk aktivitet?
Håller du på med fysisk aktivitet?


Håller du på med fysisk aktivitet i närheten av den här platsen?
Håller du på med fysisk aktivitet i närheten av den här platsen?


Använder du platsen för fysisk aktivitet?
Använder du platsen för fysisk aktivitet?Beskriv gärna till vadKan du beskriva varför, eller varför inte?


Vilka är dessa saker och varför är de speciella? På vilket sätt påverkar dessa saker dig? Hur får de dig att tänka?


Vilka är dessa saker och varför är de speciella? På vilket sätt påverkar de dig? Hur får de dig att tänka?Datalagring av inlämnade svar
Projektet kommer att hantera den data som samlas in i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och Göteborgs universitets riktlinjer för databehandling, säkerhet och lagring.

Förslag på sidor