Uddevalla tätort, område norr

Beskrivning och plan för kommunens lekplatser.

Valhallavägen

Historik: Anlagd på 1960-talet. Upprustad 2003

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Lekplats Valhallavägen

Rönnvägen

Historik: Anlagd på 1960-talet. Upprustad 2000

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Lekplats Rönnvägen

Ljungvägen

Historik: Anlagd på 1950-60 talet. Viss upprustning på 1990-talet

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras

Lekplats Ljungvägen

Sockertoppsvägen

Historik: Anlagd på 1960-talet. Upprustad 2002

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras

Lekplats Sockertoppsvägen

Champinjonstigen

Historik: Anlagd på 1960-talet. Upprustad 1995

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras, är upprustningsbehov

Lekplats Champinjonstigen

Tant Gröns väg

Historik: Anlagd på 1980-talet

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Lekplats Tant Gröns väg

Myntslingan

Historik: Anlagd på 1980-talet. Upprustad 2004

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Nedlägges

Lekplats Myntslingan

Penninggatan

Historik: Anlagd på 1980-talet. Upprustad 2018

Nuläge: Anpassad för barn 7-12 år

Förslag: Bevaras

Lekplats Penninggatan

Silvermyntsgränd

Historik: Anlagd på 1980-talet. Upprustad 2004

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Nedlägges

Lekplats Silvermyntsgränd

Slantvägen

Historik: Anlagd på 1980-talet. Upprustad 2005

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Lekplats Slantvägen

Riksdalers gränd

Historik: Anlagd på 1970-talet. Delvis upprustad 1994. Totalupprustning 2010

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras

Lekplats Riksdalers gränd

Drillen

Historik: Anlagd på 1970-talet. Delvis upprustad 1994. Total upprustning 2002

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år. Mycket populär, stora lekytor

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Lekplats Drillen

Violinvägen

Historik: Anlagd på 1960-talet. Delvis upprustad 1994

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år. Flyttad till bollplan och totalupprustning 2012

Förslag: Bevaras

Lekplats Violinvägen

Opalen

Historik: Anlagd på 1970-talet. Delvis upprustad 1994. Totaltupprustad 2012

Nuläge: Stor yta, anpassad för barn 7-12 år

Förslag: Bevaras

Lekplats Opalen

Sländgatan-Fjärilsgatan

Historik: Anlagd på 1980-talet. Helt upprustad 2003

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Nedlägges

Lekplats Sländgatan-Fjärilsgatan

Slalomgränd

Historik: Anlagd på 1980-talet. Helt upprustad 2018

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras

Lekplats Slalomgränd

Snöbollsgränd

Historik: Anlagd på 1980-talet. Helt upprustad 2018

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras

Lekplats Snöbollsgränd

Vallgången

Historik: Anlagd på 1980-talet. Helt upprustad 2006

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Nedlägges

Lekplats Vallgången

Nordostpassagen

Historik: Anlagd på 1960-talet. Viss upprustning 1994 och totalupprustning 2012

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras

Lekplats Nordostpassagen

Decembervägen

Historik: Anlagd på 1980-talet

Nuläge: Allt material undermåligt

Förslag: Nedlägges

Lekplats Decembervägen

Aprilvägen

Historik: Anlagd på 1980-talet

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Skymningsvägen

Historik: Anlagd på 1980-talet

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år. Allt material undermåligt

Förslag: Nedlägges

Lekplats Skymningsvägen

Middagsvägen

Historik: Anlagd på 1980-talet

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Lekplats Middagsvägen

Gryningsvägen

Historik: Anlagd på 1980-talet

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år. Allt material undermåligt

Förslag: Nedlägges

Lekplats Gryningsvägen

Tisdagsvägen

Historik: Anlagd på 1980-talet. Renoverad och upprustad kontinuerligt

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år. Mycket populär

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Lekplats Tisdagsvägen

Vädursgatan

Historik: Anlagd på 1980-talet

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Nedlägges

Lekplats Vädursgatan

Ringvägen, Kissleberg

Historik: Anlagd på 1950-60-talet. Totalupprustning 2004. Överlämnad till samfälligheten 2004. Återtagen 2008

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Status: Klar 2016

Lekplats Ringvägen, Kissleberg

Villavägen, Kissleberg

Historik: Anlagd på 1950-60-talet. Totalupprustning 2004. Överlämnad till samfälligheten 2004. Återtagen 2008

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Status: Klar 2016

Lekplats Villavägen, Kissleberg

Källdalsparken

Historik: Anlagd på 1970-talet. Totalupprustad 2005

Nuläge: anlagd för barn 0-12 år. Stora sand-och gräsytor med många redskap, populär

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Lekplats Källdalsparken

Bastgränd, Källdal

Historik: Anlagd på 1980-talet. Totalupprustad 2006

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Nedlägges

Lekplats Bastgränd, Källdal

Stugvägen, Norgården

Historik: Anlagd på 1990-talet

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Nedlägges

Lekplats Stugvägen, Norgården

Herrestadsparken

Historik: Anlagd på 1970-talet. Delvis upprustad 1994. Totalupprustad 2007-2008

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Lekplats Herrestadsparken

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00