Belysning och trafikljus

Kommunen ansvarar för cirka 10 000 belysningspunkter och 13 trafikljusanläggningar inom kommunen. Drift och underhåll av kommunens gatubelysning och trafikljusanläggningar sköter Uddevalla Energi AB.

Felavhjälpning gatubelysning

Felavhjälpning gatubelysning prioriteras enligt följande:

Omedelbar åtgärd

  • Fara för trafik- eller personsäkerheten
  • Omfattande lampbortfall
  • Stolplucka saknas

Åtgärd inom två veckor (perioden 1 oktober - 31 mars)

  • Tre eller flera lampor i rad har slocknat
  • Släckt lampa vid större vägkorsning, övergångsställe, busshållplats eller trappa

Åtgärd inom fyra veckor (perioden 1 april - 30 september)

  • Fem eller flera lampor i rad har slocknat
  • Släckt lampa vid större vägkorsning, övergångsställe, busshållplats eller trappa

Utöver ovanstående gör vi tillsyn en gång per år, på hösten, då byts alla trasiga lampor ut.

Seriebyte av ljuskällor genomför vi vart fjärde år, då byter vi samtliga ljuskällor inom ett område. Uppdraget av seriebyte är uppdelat i fyra områden varvid ett område byts per år.

Planerat underhåll belysning

För att spara både på miljö och på energi har vi börjat med att byta ut högtrycksnatriums lampor till LED. I år byter vi drygt 600 lampor på vägar och gator i hela Kuröd, på Västgötavägen, Strömstadsvägen, Kasennabevägen och Bastiongatan. Arbete med LED-bytet kommer att pågå under flera år.

I år gör vi även fältinventering av kommunens gatubelysning och el-skåp. Detta är för att få en uppdaterad information om vår belysningsanläggning.

Felavhjälpning trafikljus

Felavhjälpning trafikljus prioriteras enligt följande:

Omedelbar åtgärd

  • Röd och grön lampa är ur funktion

Åtgärd inom ett dygn

  • Gulblink

Utöver ovanstående gör vi en tillsyn en gång i veckan samt årsöversyn av alla trafikljusanläggningar.

Observera att trafikljusanläggningen i korsningen Västerlånggatan-Kungsgatan är uppdelad i två delar. Gående ska stanna vid mittrefugen för att försäkra sig om att trafiksignalen lyser grönt även i den andra delen av övergången.

Planerat underhåll trafikljus

Trafikljusanläggningen nr 12 som är i korsningen Fjällvägen- norra påfarten/avfarten och nr 11, i korsningen Fjällvägen- södra påfarten/avfarten, har blvit föråldrade. Anläggningen nr 12 kommer att byggas om i år och anläggningen nr 11 år 2023. I förra året uppgraderade vi anläggning nr 13, den som är i korsningen Fjällvägen-Edingsvägen, mitt emot Uddevalla sjukhus.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00