Belysning

Kommunen ansvarar för cirka 10 000 belysningspunkter. Drift och underhåll av gatubelysning sköter kommunens entreprenör, Uddevalla Energi Elnät AB.

Felavhjälpning belysning

Felavhjälpning gatubelysning prioriteras enligt följande:

Omedelbar åtgärd

  • Fara för trafik- eller personsäkerheten
  • Omfattande lampbortfall
  • Stolplucka saknas

Åtgärd inom två veckor (perioden 1 oktober - 31 mars)

  • Tre eller flera lampor i rad har slocknat
  • Släckt lampa vid större vägkorsning, övergångsställe, busshållplats eller trappa

Åtgärd inom fyra veckor (perioden 1 april - 30 september)

  • Fem eller flera lampor i rad har slocknat
  • Släckt lampa vid större vägkorsning, övergångsställe, busshållplats eller trappa

Utöver ovanstående gör vi tillsyn en gång per år på hösten. Då byts alla trasiga lampor ut.

Seriebyte av ljuskällor (högtrycksnatrium) genomför vi vart fjärde år, då byter vi samtliga ljuskällor inom ett område. Uppdraget av seriebyte är uppdelat i fyra områden varvid ett område byts per år.

Planerat underhåll belysning

För att spara både på miljö och på energi har vi börjat med att byta ut högtrycksnatriums lampor till LED. I år byter vi ca 1000 lampor på vägar och gator i norra Uddevalla. Arbete med LED-bytet kommer att pågå under ett antal år.

Belysningsplan

Uddevalla kommuns belysningsplan är tänkt att fungera som ett redskap för att skapa en trygg, säker, hållbar och attraktiv kommun. Belysningsplanen rör i första hand belysning på allmän plats mark inom detaljplanlagt område. Planen är ett vägledande dokument i kommunens arbete såväl med underhåll av den befintliga belysningen som med panering av ny belysning.

Belysningsplanen blev antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-16 och ska revideras vart femte år. Planen hittar du under Mer information.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Mer information

Ikon dokument/fil

Belysningsplan för Uddevalla kommun

Belysningsplan.pdf Pdf, 21.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Förslag på sidor