Belysning

Kommunen ansvarar för cirka 10 000 belysningspunkter. Drift och underhåll av gatubelysning sköter kommunens entreprenör, Uddevalla Energi Elnät AB.

Felavhjälpning belysning

Felavhjälpning gatubelysning prioriteras enligt följande:

Omedelbar åtgärd

  • Fara för trafik- eller personsäkerheten
  • Omfattande lampbortfall
  • Stolplucka saknas

Åtgärd inom två veckor (perioden 1 oktober - 31 mars)

  • Tre eller flera lampor i rad har slocknat
  • Släckt lampa vid större vägkorsning, övergångsställe, busshållplats eller trappa

Åtgärd inom fyra veckor (perioden 1 april - 30 september)

  • Fem eller flera lampor i rad har slocknat
  • Släckt lampa vid större vägkorsning, övergångsställe, busshållplats eller trappa

Seriebyte av ljuskällor (högtrycksnatrium) genomför vi vart fjärde år, då byter vi samtliga ljuskällor inom ett område. Uppdraget av seriebyte är uppdelat i fyra områden varvid ett område byts per år.

Planerat underhåll belysning

För att spara på energi byter vi ut alla högtrycksnatriums- och metallhalogenlampor till LED. I år byter vi ca 3 000 lampor på vägar och gator i västra Uddevalla, Ljungskile och Hogstorp. Hittills har vi bytt ut drygt 3000 armaturer.

Belysningsplan

Uddevalla kommuns belysningsplan är tänkt att fungera som ett redskap för att skapa en trygg, säker, hållbar och attraktiv kommun. Belysningsplanen rör i första hand belysning på allmän plats mark inom detaljplanlagt område. Planen är ett vägledande dokument i kommunens arbete såväl med underhåll av den befintliga belysningen som med panering av ny belysning.

Belysningsplanen blev antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-16 och ska revideras vart femte år. Planen hittar du under Mer information.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Mer information

Ikon dokument/fil

Belysningsplan för Uddevalla kommun

Belysningsplan.pdf Pdf, 21.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Förslag på sidor