Frågor och svar om Emaus

 • Vad är den långsiktiga inriktningen för Emaus lantgård?

  Emaus lantgård är och har under många år varit ett populärt, unikt och kärt besöksmål för både barn och vuxna. Här får besökare i alla åldrar chans att möta många olika sorters djur i en naturskön miljö. Vi vill behålla vår fina, öppna lantgård och samtidigt fortsätta att utveckla vår verksamhet.

 • Kan jag som besökare påverka utvecklingen av Emaus lantgård?

  Vi har samlat in tankar och idéer från besökare och brukare från 28 november till 11 december om vad som är viktigt på Emaus för den fortsatta utvecklingen. De idéer vi får in kommer att finnas med som ett underlag i vår planering för utvecklingen av Emaus, men vi måste också ta hänsyn till de regler som lantgården omfattas av, exempelvis vad gäller djurskydd och arbetsmiljö, samt viktiga prioriteringar i kommunen som exempelvis barn och unga och hållbarhetsaspekter. Emaus lantgård klassificeras som en djurpark och följer därför den lagstiftning som gäller för offentlig förevisning av djur.

 • Hur säkerställer ni att ponnyridning och hästskötarverksamhet är säkrade för smittspridning av corona?

  Vi uppmanar alla – både besökare och hästskötare - att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att du bara besöker Emaus lantgård om du är frisk och inte har några förkylningssymptom. Innan du ska rida och efter att du ridit är det viktigt att du tvättar händerna, det finns tvål och vatten samt tillgång till handsprit på Emaus.

  Håll avstånd om du väntar i kö till ponnyridningen. Hjälmar används en gång per aktivitetstillfälle. Du som förälder eller medföljande vuxen hjälper barnet upp på hästen.

  En medarbetare med skyddsutrustning ser till att barnet sitter säkert och bra på hästen. Efter ridaktiviteten tvättas allt material av, inklusive hjälmar. Hästskötare byter om och erbjuds lån av skåp för förvaring av personliga tillhörigheter under aktiviteten, på avstånd från varandra. Lånade arbetskläder rengörs efter aktivitet.

 • Får jag gå in i hagarna eller boxarna i stallet och klappa eller mata djuren?

  Nej. Du får bara gå in till djuren vid aktiviteter som genomförs tillsammans med Emaus personal, för att djuren inte ska bli stressade eller bli sjuka av fel slags mat.

 • Varför bygger ni nya hagar till grisarna, getterna och ändrar utrymmet för kaninerna?

  Emaus måste anpassa sig till de lagkrav som gäller för offentlig förevisning av djur. De kraven säger bland annat att djurens utrymmen ska vara utformade på ett sådant sätt att djuren har möjlighet att bete sig naturligt. Grisarna ska till exempel kunna böka och ta lerbad och getterna ska kunna klättra och äta rätt sorts mat.

  Om allmänheten har möjlighet att röra vid djuren så ska djuren alltid ha tillgång till en plats där de kan få vara ifred. Utrymmena ska också vara rymningssäkra och risken för att djuren ska skada sig ska minimeras. Därför bygger vi egna hagar till getterna och grisarna och förändrar utrymmena för kaninerna.

 • Hur motioneras hästarna, går de bara i hagarna?

  Alla hästar motioneras genom tömkörning, körning, longering, löshoppning, ridning och promenader. Våra hästar aktiveras dagligen förutom en till två vilodagar per vecka. Vi anpassar motionen efter hästens behov.

 • Varför går hästarna i små hagar?

  Hästarna går i mindre hagar för att hålla sig friska. Vi gör detta i samråd med veterinär för att undvika fång och övervikt. Fång är en mycket smärtsam sjukdom som lätt drabbar ponnier. Hagarnas storlek och tillgången på vatten och väderskydd följer jordbruksverkets föreskrifter.

  Några av hästarna behöver ha betesreducerare (munkorg) på sig för att kunna gå på bete dagtid. Hästarna går i mindre hagar på nätterna för att de ska kunna få en anpassad fodermängd, morgon och kväll får hästarna hö.

 • Varför mockar ni i hagarna?

  Vi mockar varje dag i hagarna för att minska risken för att hästarna ska få parasiter, till exempel mask. Genom att ta bort bajset minskar vi risken för att de ska få mask. Vi testar alla våra hästar och avmaskar vid behov. Genom att mocka hagarna får hästarna också bättre bete.

 • Vad har hänt med hästen Jackson?

  Jackson har flyttat för att säljas vidare så att han kan få det bättre, då det av många anledningar inte fungerade att ha honom kvar på Emaus. Vi vill hela tiden förbättra för både djurgrupper och för de enskilda djuren. Det kan exempelvis handla om ett djur som har ålderskrämpor eller sjukdom, en flock som inte fungerar socialt eller genetiskt, ett djur som inte trivs eller får sämre livskvalitet och utveckling. Ibland hittar vi den bästa lösningen på Emaus, och ibland finns bästa lösningen på en annan plats än Emaus. Vi stämmer av alla våra åtgärder med veterinär och beteendevetare för djur.

 • Får jag ha min hund lös på Emaus?

  Nej du får inte ha din hund lös eftersom Emaus lantgård ligger i ett naturreservat, där särskilda regler gäller. Djuren på lantgården kan också bli stressade av hundar som springer lösa, och detsamma gäller våra besökare som kan vara hundrädda.

  Du får inte heller ta med hunden in i de byggnader som hör till lantgården. Däremot är du varmt välkommen att ta med din hund i koppel utomhus!

 • Varför har ponnyridningen och hästskötarverksamheten legat nere?

  Ponnyridningen och hästskötarverksamheten stängdes under våren i samband med coronapandemin. Emaus lantgård fortsatte att hålla öppet, men med nya och anpassade aktiviteter.

 • Jag har varit hästskötare innan, hur blir det för mig nu - får jag bli hästskötare igen?

  Om du fyllt 13 år och varit hästskötare innan är du välkommen att anmäla dig till oss om du är intresserad av att fortsätta. Du kan vara hästskötare till och med det kalenderår då du fyller 14 år.

 • Jag är under 13 år, får jag bli hästskötare?

  Nej, du behöver ha fyllt 13 år. Det beror på att vi har ett ansvar för dig enligt arbetsmiljölagstiftningen, enligt dessa krav får barn under 13 år inte utföra några arbetsuppgifter annat än lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom den närmaste familjen.

 • Vad får jag göra som hästskötare?

  Du leder hästar i ponnyridningen och hjälper fritidsledare/pedagoger med olika delar i den dagliga skötseln av hästarna. Till exempel rykta, fodra, mocka, motionera och träna hästarna.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00