Djur och natur

På djurens villkor

Fler och fler upptäcker att samarbete mellan människa och djur på båda parters villkor och med stort hänsynstagande till varandra främjar både prestation och välmående!

Dessutom leder en respektfull syn på husdjur (och andra djur) också till ett mer empatiskt förhållningssätt i mellanmänskliga relationer. Det ger också möjlighet att se och möta sig själv på ett nytt sätt.

Djuren på Emaus lantgård är av olika slag och hör till olika raser. De är också olika som individer. Varje möte mellan ett djur och en människa har därför unika förutsättningar och potential.Vi människor måste vara lyhörda och ödmjuka.

Ibland måste vi dock tvinga djuren till olika saker. Sådant som är nödvändigt men som vi inte hinner träna dem att kontrollera och acceptera utan stress och obehag. Som till exempel veterinärvård. Då signalerar vi det till dem genom till exempel kläder eller platser, så att vi inte tappar deras förtroende i övriga situationer.

Mötesplats

Fler och fler upptäcker att naturen främjar människors hälsa och välmående, såväl fysiskt som mentalt, när vi närmar oss och är i naturen med försiktighet och hänsyn. Djuren erbjuder också en genväg till naturen, både vad gäller naturupplevelser och att synliggöra och förstå kretslopp och andra processer på ett konkret sätt.

Vi på Emaus lantgård vill erbjuda lustfyllda, respektfulla och trygga möten mellan människor och natur som en del av en meningsfull fritid för alla barn och unga. Vi vill erbjuda olika aktiviteter för olika djur och natur och olika barn.

Djur och natur kan också göra skillnad och ha stor betydelse inom skola och omsorg till exempel. Genom samarbeten med andra kommunala verksamheter når våra erbjudanden om en meningsfull fritid, också de barn och unga som inte har färdiga idéer eller kännedom om djur och natur i egna nätverk.


Förslag på sidor