Kommunarkiv

I Kommunarkivets uppgift ingår att ta emot, vårda, förvara och söka fram arkiverade kommunala handlingar. Till kommunens nämnder, förvaltningar och enheter ger kommunarkivet råd i arkivfrågor samt utför tillsyn av nämndernas arkivvård.

Här kan du läsa inlämnade allmänna handlingar från kommunens olika verksamheter. Kopior av handlingarna kostar, men det går också bra att komma och läsa eller att fotografera av dem själva. De två sista alternativen är kostnadsfria.

Taxa för kopior av allmänna handlingar

En mindre del av de allmänna handlingarna är sekretessbelagda och kan inte lämnas ut till vem som helst. Oftast är det handlingar som handlar om människors personliga eller ekonomiska förhållanden.

Kommunarkivet har handlingar från kommunreformen 1863 och framåt. Här finns handlingar från de kommuner som bildade Uddevalla kommun i kommunsammanslagningen 1971. Handlingar äldre än 1863 finns hos Landsarkivet i Göteborg. Kommunarkivet är öppet för alla.

Öppettider

Måndag-fredag kl. 09.00-12.00. Övrig tid efter överenskommelse.

Telefon 0522-69 60 80

Mer information

Beställa handlingar från kommunarkivet:

Beställa kopia av betyg

Betygskopia

Förslag på sidor